توضیحات محصول

دانلود مقاله عوامل سازمانی اثرگزار بر استفاده از راه‌کارهای مدیریت ارتباط با مشتری

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۱۸۵ کلمه ۱۲صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۲صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

در این مطالعه، مباحث مربوط به استفاده اثربخش از راه‌کارهای اطلاعاتی مدیریت ارتباط با مشتری را مطرح می‌کنیم. این مدل مفهومی بر مبنای مدل پذیرش فناوری (TAM) توسعه یافت. در این مقاله می‌بینیم که محققان اغلب سودمندی راه‌کارهای مدیریت ارتباط با مشتری را در سطح افراد تحلیل کرده و در سطح سازمانی، توجه چندانی به آن نکرده‌اند. در مدل پیشنهادی این تحقیق، این ابعاد به وسیله مجموعه‌ای از عوامل سازمانی در نظر گرفته می‌شوند که می‌توانند استفاده اثربخش از راه‌کارهای مدیریت ارتباط با مشتری را تحت تأثیر قرار دهند. عوامل سازمانی در سه نوع جهت‌گیری مشخص می‌شوند –در جهت‌گیری فرآیند، فنی و ابداعی سازمان. مدلی مفهومی ارائه شده و عوامل سازمانی با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار می‌گیرند. ارزش اصلی این مطالعه به مدل مفهومی ایجاد شده است که استفاده از راه‌کارهای مدیریت ارتباط با مشتری در سطح سازمان و عوامل حیاتی سازمانی را ترکیب می‌کند. پلتفرم این مدل مفهومی، آزمون تجربی آن را در آینده امکان‌پذیر می‌سازد.

مقدمه

تا مدت‌ها عقیده غالب این بود که یکی از ابعاد مهم عملیات سازمان، دستیابی و حفظ مشتریان است. انواع نوین رقابت و تحولات ساختاری در فرآیندهای تبادل به الگویی برای ایجاد ارتباط طولانی‌مدت بین سهامداران بازار منجر شده است. با توجه به تقاضای روزافزون مشتریان و نیازها و انتظارات پیچیده و متمایز آنها سازمان‌ها عرضه و استفاده از راه‌حل‌های نوین IT را در پیش گرفته‌اند به طوری که راه‌حل‌های مدیریت ارتباط با مشتری، نقشی روزافزون را ایفا می‌کنند. دلایل افزایش تمایل به استفاده از راه‌حل‌های مدیریت ارتباط با مشتری را می‌توان در پیشرفت‌های فنی، هماهنگی بیشتر با مشتریان و اطلاعات مربوط به آنها و در نتیجه، میزان آگاهی در مورد آنها، رقابت‌های بیشتر در بازار و کاهش وفاداری مشتریان جستجو کرد. تمام این موارد به نیاز به ارائه راه‌حل‌های نوین IT منجر شده‌اند که سازمان‌ها را به عرضه کالاها/خدمات تخصصی به مشتریان قادر ساخته است. جهانی‌سازی، بین‌المللی‌سازی، قانون‌زدایی، پیشرفت فناوری اطلاعات، چرخه کوتاه طول عمر محصولات، افزایش آگاهی در مورد ارتباط بین حفظ مشتری و سودآوری نیز تا حدی به این موقعیت‌ها منجر شده‌اند. راه‌حل‌های مدیریت ارتباط با مشتری، سازمان‌ها را قادر می‌سازد به تأثیرات مثبتی مانند افزایش فروش و در نتیجه، افزایش سود، مزایای رقابتی بیشتر در بازار، افزایش وفاداری رضایت مشتری، ارائه معلومات موین در مورد مشتریان، بهبود عملکرد و کیفیت ارتباط با مشتری، دستیابی به مشتریان جدید، ترغیب مشتریان جدید به خرید، حفظ ارتباط مطلوب با مشتریان و نیز افزایش ارزش مشتری و در نتیجه، بهبود تصویر یک شرکت در ذهن مردم دست پیدا کنند.

Abstract

In this paper we discuss the issues of effective use of information solutions of customer relations management. The conceptual model is developed based on the Technology acceptance model (TAM). In the literature we can see that researchers often analyze the usefulness of CRM solutions at the level of individuals, and less at the level of organization and its orientations. These aspects are included in the model, proposed in this article, by the set of organizational factors which may influence the effective use of CRM solutions. Organizational factors are reflected in the three types of orientations – in process, technological and innovation orientation of organization. The conceptual model is presented and organizational factors are discussed in more detail. The original value of this paper is in the constructed conceptual model that combines use of CRM solutions at the level of organization and critical organizational factors. The platform of the conceptual model enables its future empirical testing.

fr190:کد

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

عوامل سازمانی اثرگزار بر استفاده از راه‌کارهای مدیریت ارتباط با مشتری

 

نظری بدهید

هفت + 9 =