توضیحات محصول

دانلود مقاله قابلیت درمانی گیرنده های بویایی و چشایی نابجا

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۷۲۲۱ کلمه ۱۱ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۳۰ صفحه word فونت ۱۲ B Nazanin

قابلیت درمانی گیرنده های بویایی و چشایی نابجا

چکیده

گیرنده های بویایی و چشایی در اصل در اپیتلیوم بویایی بینی و سلول های جوانه چشایی و وابسته به چشایی بیان می شوند، و در آنجا سیگنالهای حسی زمان واقعی را به مغز ارسال می کنند. ولیکن، همچنین در بافت های متعدد خارج بینی و خارج دهانی هم بیان می شوند، و در انواع فرایندهای بیولوژیکی مانند کموتاکسی اسپرم، ترمیم ماهیچه، ساخت برونشها، و اتساع برونشها، التهاب، تنظیم اشتها و متابولیسم انرژی نقش دارند. روشن کردن نقش های فیزیولوژیکی این گیرنده های نابجا کاربردهای درمانی و تشخیصی احتمالی را در شرایطی مانند زخم، ریزش مو، اسم، چاقی و سرطان ها نشان می دهد. این مقاله مروری به شرح درک کنونی نسبت به عملکرد های مختلف گیرنده های بویایی و چشایی نابجا می پردازد و قابلیت انها را برای بررسی از جنبه درمانی ارزیابی می کند.

Using big data from Customer Relationship Management information systems to determine the client profile in the hotel sector

Pilar Talón-Ballesteroa, Lydia González-Serranoa‘*, Cristina Soguero-Ruizc, Sergio Muñoz-Romerob,c, José Luis Rojo-Álvarezb,c

ABSTRACT

Client knowledge remains a key strategic point in hospitality management. However, the role that can be played by large amounts of available information in the Customer Relationship Management (CRM) systems, when addressed by using emerging Big Data techniques for efficient client profiling, is still in its early stages. In this work, we addressed the client profile of the data in a CRM system of an international hotel chain, by using Big Data technology and Bootstrap resampling techniques for Proportion Tests. Strong consistency was found on the most representative feature of repeaters being traveling without children. Profiles were more similar for British and German clients, and their main differences with Spanish clients were in the stay duration and in age. For a vacation chain, these results suggest further analysis on the target orientation towards new market segments. Big Data technologies can be extremely useful for analyzing indoor data available in CRM information systems from hospitality industry

کد:۱۳۱۷۰

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله قابلیت درمانی گیرنده های بویایی و چشایی نابجا

نظری بدهید

19 − شانزده =