فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله قوانین کشتیرانی-زمان بارگیری و خسارت

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۲۶۳کلمه ۵صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۶صفحه word فونت۱۴ Arial

تعهدات نسبت به پرداخت هزینه در قوانین سفر از عملیات بارگیری و تخلیه ی بار ناشی میگردد.بهتر است که این تقسیم عملکرد در قوانین سفر در ۴ بخش مجزا انجام شود که دو مورد از آن باید توسط صاحب کشتی و دو مورد دیگر نیز توسط قوانین مربوط به کشتیرانی انجام گردد. وظایف و مسئولیت صاحب کشتی عبارتند از :ابتدا اینکه برای انجام یک معامله ی منطقی در “مسیر سفر” حرکت آنها باید از نقطه ی بارگیری (بندر یا اسکله)که توسط قوانین تعیین شده باشد.و در مرحله ی دوم ،رسیدن به یک نقطه ی تخلیه ی بار که ان هم توسط قوانین سفر مشخص میشود  است.وظایف چارتر عبارتند از :در یک زمان مشخص ،در یک بندر یا اسکله بارگیری و تخلیه انجام شود.و دوم اینکه ،برای بارگیری و تخلیه ی محموله ،حتما پس از اتمام رویکرد و یا سفر مسافرتی  یک زمان مشخصی برای آن ثبت شود. ۱٫اگر ناوگان نتواند وظیفه اش را درست انجام دهد  صاحب کشتی به دلیل ایجاد اختلال در نرخ بازار جریمه مشمول جریمه خواهد شد.۲٫دومین مسئولیت و وظیفه ناشی از اجاره نامه ای است که در قوانین کشتیرانی تعریف شده است.”زمان مشخص” و منطقی جایگزین  یک دوره ی تعیین شده از اصول زمان بندی میگردد.این قوانین و منشور اغلب شامل بند استثنا نیز میگردد که به عنوان تعلیق غیر مستقیم زمان در وقوع رویدادهای مختلف شناخته میشود که مانع از بارگیری و تخلیه ی محموله میگرد:به عنوان مثال بوجود آمدن شرایط جوی و یا آب و هوای نامناسب.اگر بارگیری و تخلی طولانی تر از زمان مجاز باشد به طور کلی منشور و یا قوانین مسئول خسارات وارد شده هستند. در واقع این نرخ بیش از میزانی بود که از نظر حقوق و قانون درمورد خسارات در مورد آن توافق شده بود و در نرخ بازار ارزیابی ارزیابی شده بود.

VOYAGE CHARTERS – LAYTIME AND DEMURRAGE

The secondary payment obligation of the voyage charter arises out of the loading and discharging operations. This is best understood by dividing the performance of the voyage charter into four distinct parts, two of which are to be performed by the shipowner and two by the charterer. The duties of the shipowner are: firstly, to proceed with reasonable dispatch on the ‘approach voyage’ to the loading point designated by the charter (which may be either a port or a berth within a port); and secondly, to proceed with reasonable dispatch on the ‘carrying voyage’ to the discharge point designated by the charter. The duties of the charterer are: firstly, to nominate within a reasonable time a port or berth, where appropriate, for loading or discharge; and secondly, to load and discharge the cargo at that berth or port within a reasonable time, on completion of the approach or the carrying voyage.1 If the charterer fails to perform either obligation, it will be liable to the shipowner in damages for detention at the market rate.2 The second of the duties owed by the charterer is usually more precisely delineated in the charter. A ‘reasonable time’ is replaced by a set period of ‘laytime’. The charter will usually contain an exceptions clause, which provides for the suspension of laytime on the occurrence of various events interfering with loading or discharging, for example, bad weather. If loading or discharge takes longer than the permitted laytime, the charterer will generally be made liable for ‘demurrage

کد:۱۲۵۰۳

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

هفت + یازده =