توضیحات محصول

دانلود مقاله مابعد هبرماس: بکار بردن نظریه انتقادی اکسل هونت در تحقیقات حسابداری

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۳۱۵۰کلمه۱۷صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۳۱صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

این مقاله استدلال می­کند که نظریه انتقادی اکسل هونت می­تواند تحقیقات حسابداری را، بخصوص با مکتب فرانکفورت پیش ببرد. همانطور که پژوهشگران پیشین حسابداری نشان داده­اند، نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت قصد دارد هنجارهای عقلانی قابل دفاعی را بکار گیرد که در فعالیت اجتماعی موجود تعبیه شده و می­تواند بر تغییر اجتماعی رهایی بخش اثر بگذارد. درحالیکه نظریه انتقادی پیشین بر یورگن هابرماس تمرکز می­کند، هونت یک جایگزین امیدوار کننده ارائه می­دهد. حسابداری انتقادی هابرماسی هنجارهای انتقادی را از شرایط قبلی سخنان اجتماعی مستقل نتیجه می­گیرد. هونت مجموعه­ای گسترده از هتجارهای دو منبع جایگزین را بسیج می­کند.

  1. انسان شناسی فلسفی شناختی پیشرفت نفس و
  2. جامعه شناختی بازسازی پیش شرطهای هنجاری نهادها یا اقدامات اجتماعی خاص

نظریه انتقادی هونت می­تواند نشان دهد که بی عدالتی ها و پاتولوژی هایی که در حسابداری وجود دارد، خارج از ذره بین رویکرد استدلالی هابرماس است. این مقاله این احتمالات را در سطوح چندگانه تحقیق حسابداری انتقادی نشان می­دهد. در سازمانها، انسان شناسی شناختی فلسفی هونت می­تواند یک پدیده شناسی غنی ارائه دهد از اینکه چگونه سیستمها یا شیوه­های حسابداری می­توانند روابط فردی افراد را مختل کنند. جامعه شناسی هنجاری هونت همچنین برخی استراتژیهای احتمالا کمتر تاریخی و منطقی تر را پیشنهاد می دهد برای انتقاد از چارچوبها یا موسسات حسابداری که وعده ها یا هنجارهای توانمند خودشان را نقض می­کنند.

After Habermas: Applying Axel Honneth’s critical theory in accounting research

a b s t r a c t

This paper argues Axel Honneth’s critical theory can advance critical accounting research, especially within the Frankfurt School tradition. As prior accounting scholars have shown, Frankfurt School critical theory aims to mobilize rationally-defensible norms embedded  in,  or ‘immanent’ to, extant social practice that can effect emancipatory social change. While prior critical theory focuses on Jürgen Habermas, Honneth offers a promising alternative. Habermasian critical accounting derives critical norms from rational pre-conditions of autonomous social discourse. Honneth mobilises a broader set of norms from two alterna- tive sources: (i) a philosophical anthropology of recognitive self-development; and, (ii) sociological reconstructions of normative pre-conditions of specific institutions or social practices. Honneth’s critical theory can illuminate injustices and pathologies in which accounting is complicit, but which fall  outside  of  Habermas’  discursive-procedural  lens.  The paper illustrates these possibilities across multiple levels of  critical  accounting research. Within organisations, Honneth’s philosophical anthropology of recognition can provide a richer phenomenology of how accounting practices or systems can impair sub- jects’ self-relations. Honneth’s normative sociology also suggests some less historically contingent, more rationally-grounded strategies to critique accounting institutions and frameworks that violate their own enabling promises or norms

کد:۱۲۶۴۷

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

4 + هجده =