توضیحات محصول

دانلود مقاله مانیفست آر . اف مکنزی برای انقلاب آموزشی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۸۴۵۶ کلمه۱۷صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۵صفحه word فونت۱۴ Arial

 چکیده

در این مقاله، آر.اف مکنزی تجزیه و تحلیل پیشرفته ای از آموزش اسکاتلند بنام مانیفست برای انقلاب آموزشی” ارائه میدهد که تا سال ۱۹۸۰ در هیچ روزنامه ای منتشر نشده و تنها در سال ۲۰۰۳ ازطریق اینترنت در دسترس بوده است.  ایده های مکنزی به عنوان یک صدای رادیکال در آموزش و پرورش اسکاتلند است که جایگزینی برای اهداف و ارزشهای یافته اند محسوب میشود و همچنان در میان مربیان پیشرو باقی مانده است: میراث او بطور مثبت توسط مفسران و برخی رویدادهای چند ملیتی مورد بررسی قرار گرفته است. در اینجا ابتدا باتوجه به ارتباط او با سایر مربیان پیشرو و با اشاره به برخی از نشریات منتشر شده پیش از مانیفست، مختصری از زمینه و حرفه های خود را ارائه می دهد. سپس با توجه به ارتباط آن با موضوعات پیشین و همچنین ارائۀ انتقادهای واضح از اهداف سیاسی آموزش و پرورش محتوای مانیفست را مورد بررسی قرار داده است. مباحثی که از تفاسیرِ مفسران پیش از مکنزی تبعیت میکنند، که با توجه به برخی تنشها و محدودیتهای فلسفی اش فراتر رفته اند. در حالی که به اهمیت چالشِ پایدارشان نسبت به تفکر آموزشی ارتدوکس در اسکاتلند و روایات غالبی که توسط مسئولان ارتقا یافته اند اعتراف میکنند. از این مباحث میتوان ماهیتِ رادیکالیسمِ مکنزی را استنباط کرد.

F. Mackenzie’s ‘Manifesto for the Educational Revolution

ABSTRACT

This paper examines R. F. Mackenzie’s last extended analysis of Scottish education, ‘Manifesto for the Educational Revolution’, which was written in 1980 but not published at that time and only became available on the internet in 2003. Mackenzie’s standing as a radical voice in Scottish education, offering an alternative account of the aims and values of schooling to the one promoted by the educational establishment, remains high among progressive educators: his legacy has been reviewed positively by commentators and several reunion and memorial events have taken place (see http://www.rfmackenzie.info/). The account offered here first provides a brief outline of his background and career, noting his links with other progressive educators (such as A. S. Neill and John Aitkenhead) and referring to some of the publications which predated the Manifesto. It then examines the content of the Manifesto, drawing attention both to its continuity with earlier themes and to the sharper edge to its critique of the political purposes of schooling. The section that follows seeks to go beyond the celebratory accounts of earlier commentators on Mackenzie by drawing attention to some tensions and limitations in his philosophy, while acknowledging the importance of his sustained challenge to orthodox educational thinking in Scotland and to the dominant narratives promoted by officialdom. A short conclusion sums up the nature of Mackenzie’s radicalism

کد:۱۳۰۵۵

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

17 + پانزده =