توضیحات محصول

دانلود مقاله محدودیتهای انتقال HVDC

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۷۱۰کلمه۹صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۴صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

انرژیهای تجدیدپذیر فراوانند اما لزوما نباید نزدیک مراکز شهری که بکار برده خواهند شد، باشند. بنابراین باید انتقال داده شوند: و این انتقال مستلزم یک هزینه سیستماتیک انرژی میباشد. در این مقاله محاسبات ساده ی کیفی برای اشاره به موارد زیر ارائه می گردند:

۱) خطوط فشار قوی جریان-مستقیم ولتاژ-بالا(HDCV) برای مسافتهای مگامتری و بیشتر که احتمال دستیابی به ظرفیتهای برقی بالای ۲ گیگاواتی را ندارند، اگرچه میتوانند بصورت موازی بکار روند. ۲) منابع زیاد و افت مربوط به جریانات برقی کمتر از ۱۰۰۰۰ کیلومتر که از هم دور هستند، ۳) چنین خطوط طولانی میتوانند طوری ساخته شوند که افت انتقال کمتر از ۲% داشته باشند و ۴) در حقیقت خطوط مربوط به چنین افت کمی از استانداردهای حداقلی برای عدالت بین نسلها بکار میروند.

The limits of HVDC transmission

a b s t r a c t

Renewable energy is abundant, but not necessarily near the urban centers where it will be used. Therefore, it must be transported; and this transport entails a systemic energy penalty. In this paper simple qualitative calculations are introduced to show (i) that high-voltage direct-current (HVDC) power lines for megameter and greater distances are unlikely to achieve power capacities much beyond 2 GW, although they can be paralleled; (ii) that most sources and sinks of electric power are rather less than 10,000 km apart; (iii) that such long lines can be constructed to have transmission losseso2%; and (iv) that lines of such low loss in fact meet minimal standards of intergenerational equity. e

کد:۴-۱۲۶۲۴

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

13 + 13 =