فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله مدیریت خرید و عرضه از نظرگاه بازاریابی صنعتی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۳۶۶ کلمه ۷صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۴صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

این مطالعه تحقیقات مرتبط با مدیریت خرید و عرضه (PSM) از نظرگاه بازاریابی صنعتی بوسیله مدیریت بازاریابی صنعتی (IMM) به عنوان نماینده را منعکس می کند. یک بررسی سیستماتیک از مدیریت بازاریابی صنعتی انجام شد و این بررسی مشخص کرد که تعداد زیاد و رو به رشدی از مقالات مرتبط با مدیریت خرید و عرضه در مدیریت بازاریابی صنعتی منتشر شده و بخش بزرگی از این مقالات متکی بر رویکرد متقابل IMP به عنوان یک چشم انداز نظری می باشند. موضوعات مورد بحث در این مطالعه دربرگیرنده تحقیقات مربوط به مدیریت خرید و عرضه بوده و سه مسیر را جهت تحقیقات آینده مدیریت خرید و عرضه برای محققان بازاریابی صنعتی پیشنهاد می دهد: ۱) تحقیقات نظری بر روی مفهوم شبکه های عرضه، ۲) بازبینی مفهوم مدیریت شبکه های عرضه و ۳) بحث در ارتباط با ارائه بهترین روش ها در زمینه مدیریت خرید و عرضه. از اینرو، به دلیل کمبود قابل توجه اطلاعات در ارتباط با معانی شبکه های عرضه و ماهیت مدیریت شبکه های عرضه، این مطالعه پیشنهاداتی را در ارتباط با انجام تحقیقات بیشتر جهت توسعه نظریه های بیشتر در زمینه شبکه های عرضه و نحوه مدیریت شبکه های عرضه ارائه می دهد. این مطالعه بر این باور است که همچنان که پیچیدگی و خطرات شبکه عرضه به خصوص نگرانی درباره پایداری این شبکه ها افزایش می یابد، نیاز به تفکرات جدید درباره نحوه تاثیر این شبکه های عرضه و همچنین معنای آن ها نیز افزایش می یابد.

  1. مقدمه

در بسیاری از شرکت ها، مدیریت خرید و عرضه (PSM)  از یک کار تاکتیکی به یک کار استراتژیک تغییر کرده است. این تغییر در پاسخ به تشخیص بخش بزرگی از ارزش است که ناشی از زنجیره تامین می باشد، گرایشی که در سال های اخیر، به عنوان نتیجه ای از برون سپاری افزایش یافته است و به طور گسترده ای به عنوان نیاز به یک کار بالغ PSM اختصاص داده شده به صورت کار مشارکتی در ایجاد ارزش کلی شرکت به جای صرفه جویی در هزینه تلقی می شود.

PSM با بازتاب این گرایش در عمل، همچنان در جایگاه علمی ایستاده است تا آنجایی که بسیاری از دانشگاه ها و دانشکده های تجاری در حال حاضر درجات تخصصی (مانند کارشناسی ارشد) در PSM را پشنهاد می کنند. علاوه بر این، در حالی که تحقیق PSM به عنوان نگارشی بی معنی و بی ارزش تلقی می شود، اما در حال حاضر به طور گسترده ای به عنوان یک رشته دانشگاهی در حال ظهور (هارلند و همکارانش ۲۰۰۶)دیده می شود، هرچند هنوز در تلاش است تا خود را مستقل سازد. اغلب، PSM به عنوان بخشی از زمینه گسترده تر مدیریت زنجیره تامین (SCM) (لارسون، هالدرسون ۲۰۰۲)، سازمان صنعتی یا حتی بازاریابی صنعتی در نظر گرفته می شود. به نظر می رسد PSM در یک بحران هویت بی پایان است، و برای به رسمیت شناساندن خود در میان همتایان خود، در حال مبارزه است.

Abstract

This paper reflects on purchasing & supply management (PSM) research in an industrial marketing perspective, using Industrial Marketing Management (IMM) as a proxy. A systematic review of IMM papers is conducted, demonstrating that a large and growing number of PSM papers have been published in IMM and that a large proportion of these rely on the IMP Interaction Approach as theoretical perspective. The paper discusses themes of PSM research and proposes three avenues of future PSM research for industrial marketing scholars: 1) theorizing on the concept of supply networks, 2) revisiting the notion of managing supply networks and 3) debating established “best practices” in PSM. The proposal is therefore to dedicate more research to develop further theory on supply networks and how to manage within supply networks, because there is a surprising lack of conceptual clarity as to the meaning of supply networks and the notion of managing supply networks. The paper argues that as increasing supply network complexity and risks, especially concerning sustainability, requires new thinking about how best to influence and manage supply networks.

fr194:کد

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

پنج × یک =