دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله مروری بر یادگیری عمیق در تحلیل تصاویر پزشکی

تعداد کلمه فایل انگلیسی:21800 کلمه 29 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:51 صفحه word فونت 14 B Nazanin

مروری بر یادگیری عمیق در تحلیل تصاویر پزشکی

چکیده

الگوریتم های یادگیری عمیق، به ویژه شبکه های کانولوشن، به سرعت تبدیل به یک متدلوژی انتخاب برای تحلیل تصاویر پزشکی می شوند. این مقاله، مفاهیم اصلی یادگیری عمیق مربوط به تحلیل تصاویر پزشکی را بررسی می کند و بیش از 300 بخش در این زمینه را خلاصه می کند که اکثر آنها در سال گذشته ظاهر شدند. ما استفاده از یادگیری عمیق را برای طبقه بندی تصویر، تشخیص شی، تقسیم بندی، ثبت و وظایف دیگر، مورد بررسی قرار می دهیم. بررسی مختصری از مطالعات برای هر ناحیه کاربردی ارائه می شود: عصبی، شبکیه ای، ریوی، پاتولوژی دیجیتال، پستان، قلب، شکم، اسکلتی عضلانی. با خلاصه ای از پیشرفتهای اخیر، یک بحث مهم از چالش های باز و جهتهایی برای تحقیقات آینده، این بحث را پایان می دهیم.

کلمات کلیدی:

یادگیری عمیق، شبکه های عصبی کانولوشن، تصویربرداری پزشکی، بررسی

A survey on deep learning in medical image analysis

Geert Litjens* , Thijs Kooi, Babak Ehteshami Bejnordi, Arnaud Arindra Adiyoso Setio, Francesco Ciompi, Mohsen Ghafoorian, Jeroen A.W.M. van der Laak, Bram van Ginneken, Clara I. Sánchez

Diagnostic Image Analysis Group, Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands

abstract

Deep learning algorithms, in particular convolutional networks, have rapidly become a methodology of choice for analyzing medical images. This paper reviews the major deep learning concepts pertinent to medical image analysis and summarizes over 300 contributions to the field, most of which appeared in the last year. We survey the use of deep learning for image classification, object detection, segmentation, registration, and other tasks. Concise overviews are provided of studies per application area: neuro, reti­nal, pulmonary, digital pathology, breast, cardiac, abdominal, musculoskeletal. We end with a summary of the current state-of-the-art, a critical discussion of open challenges and directions for future research

Keywords:

Deep learning

Convolutional neural networks

Medical imaging

Survey

کد:12994

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله مروری بر یادگیری عمیق در تحلیل تصاویر پزشکی