فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله معیارهای طراحی پایداری برای سیستم های توزیع با ترانسفورماتورهای حالت جامد

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۸۱۳کلمه۹صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۸صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده: با توجه به پیشرفت های اخیر در تکنولوژی نیمه هادی، مبدل های برق الکترونیک برای پروژه هایی با ولتاژ بالا، توان مصرفی و فرکانس بالا به زودی تجاری خواهند شد . مفهوم نظری یک ترانسفورماتور جامد حالت توزیع (SST) چیز جدیدی نیست ، اما با استفاده از سوئیچ های پیشرفته الکترونیکی و استراتژی های کنترل، SST ممکن است به زودی  به یک واقعیت عملی تبدیل شود. در این مقاله، ترانسفورماتورهای توزیع متعارف تک فاز با یک ترانسفورماتور حالت جامد در یک سیستم تست توزیع جایگزین می شوند تا دینامیک های تعاملی خود را بررسی کنند. در شرایطی  خاص، به علت تشدید هارمونیک عدم پایداری مشاهده می شود. برای جلوگیری از بی ثباتی با استفاده از یک تحليل مبتنی بر امپدانس، یک معیار طراحی برای یک ترانسفورماتور حالت جامد در شرایط بدون بار پیشنهاد شده است. نتایج تحلیلی و شبیه سازی برای حمایت از رویکرد طراحی پیشنهادی ارائه شده اند.

کلمات کلیدی : سیستم های توزیع ، کیفیت قدرت (PQ)، ثبات.

Stability Design Criteria for Distribution Systems With Solid-State Transformers

Abstract—Due to recent advancements in semiconductor tech- nology, power-electronic converters for high-voltage, high-power, and high-frequency applications will soon be commercially avail- able. The theoretical concept of a distribution solid-state trans- former (SST) is not recent, but with the use of advanced electronic switches and control strategies, the SST may soon become a prac- tical reality. In this paper, conventional single-phase distribution transformers are replaced by solid-state transformers in a distri- bution test system to investigate their interactive dynamics. Under certain circumstances, instabilities due to harmonic resonance are observed. A design criterion for a solid-state transformer during no-load conditions has been proposed in order to avoid instability using an impedance-based analysis. Analytical and simulation re- sults are provided to support the proposed design approach

کد:۱-۱۲۷۰۲

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

شانزده − 7 =