توضیحات محصول

دانلود مقاله مقایسه پروتکل های جهت یابی تک مسیره در مقابل پروتکل های جهت یابی چندگانه برای انتقال تصویر در شبکه های حسگر بی سیم چند رسانه ای

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۶۰۰کلمه ۱۰صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۳۲صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

برنامه های کاربردی شبکه های حسگر بی سیم چندرسانه ای (WMSN) به ارتباطات چند رسانه ای قدرتمندی احتیاج دارند. از این رو، در برنامه های WMSN، برای بررسی چالش های ارتباطات چند رسانه ای رسیدگی، بهره وری انرژی مد نظر و اهداف قابلیت اطمینان، باید از مکانیسم های بخصوصی استفاده شود. با این حال، پروتکل های ارتباطی موجود برای چالش های ارتباطی و اهداف مورد نیاز مناسب نیستند. در این رابطه، می توان بواسطه پروتکل های مسیریابی آگاه از کیفیت خدمات (QoS)، از مکانیسم های مخصوص اولویت بندی، برآورد ارتباطات – کیفیت و انتخاب مسیرچندگانه استفاده نمود و به قابلیت اطمینان مورد نظر رسید و الزامات برنامه های WMSN را بتعویق انداخت.
در این مقاله، برای تعیین قابلیت های اطمینان مختلف برای بسته های تصویر و انتقال تصویر در WMSNها ، شیوه تازه ای پیشنهاد شده است. با استفاده از این اولویت بندی، بالاترین اولویت به قسمت های اصلی یک تصویر اختصاص می یابد و در طول انتقال داده ها اولویت دارند. کارکرد پروتکل های مسیریابی تک مسیره و پروتکل های مسیریابی چندگانه آگاه ازQoS برای برنامه های انتقال تصویر مبتنی بر WMSNبه جهت ارزیابی شیوه پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است. بویژه، انتقال تصویر در مسیریابی تک مسیره و مسیریابی چندگانه بر حسب اوج نسبت سیگنال به نویز (PSNR)، میانگین تاخیر، قابلیت دسترسی و کنترل سربار، مورد تجزیه و تحلیل مقایسه ای قرار گرفته اند. همانطور که در این مطالعه توسط نتایج ارزیابی کارکرد اثبات شده، جهت یابی چندگانه از نظر قابلیت اطمینان بهتر از مسیریابی تک مسیره می باشد. از طرف دیگر، در بارهای ترافیکی بالا، ممکن است مسیریابی چندگانه بر مبنای تاخیر ناشی از سربار مربوطه، به شدت بد کار کند.

مقدمه

شبکه های حسگر بی سیم چند رسانه ای (WMSNها) یک موضوع جدید و مهم در پژوهش های دانشگاهی می باشند و از انتظارات داده های چند رسانه ای حاصل از گره های حسگر بی سیم نظیر تقاضای پهنای باند بالاتر، مصرف انرژی بالاتر و الزامات اکید برای کیفیت خدمات (QoS) بوجود می آیند. در بسیاری از زمینه های مختلف، از جمله نظارت و ردیابی هدف، سیستم های پیشرفته مراقبت های بهداشتی و سیستم های نظارت بر روند صنعتی و کنترل ترافیک هوشمند، از برنامه های WMSNها استفاده می شود [۱].پبسیاری از برنامه های کاربردی WMSN به منظور پاسخگویی به کیفیت خدمات مورد نیاز برای ترافیک های چند رسانه ای، به راه حل های سفارشی در  شبکه های حسگر بی سیم (WSN) نیاز دارند. بسیاری از تلاش های پژوهشی در WSNها بواسطه نیاز به کاهش مصرف انرژی  صورت گرفته اند. با این حال، هم قابلیت اطمینان و هم نیاز به تاخیر ارتباطی در WMSNها موجب ایجاد نگرانی هایی در شبکه حسگر بی سیم شده اند.

Abstract

Wireless multimedia sensor network (WMSN) applications require strong multimedia communication competence. Therefore, in WMSN applications, it is necessary to use specific mechanisms in order to handle multimedia communication challenges and address desired energy efficiency and reliability goals. Nevertheless, the existing communication protocols are not suitable for the communication challenges and the desired goals. In this respect, specific mechanisms for prioritization, link-quality estimation and multi-path selection can be employed by quality of service (QoS)-aware routing protocols to meet the reliability and delay requirements of WMSN applications.In this study a novel approach is proposed to set different reliability values for image packets for image transmission in WMSNs. Using this prioritization, important parts of an image are assigned high priority and take priority during data transmission. In order to evaluate the proposed approach, the performance of single-path and multi-path QoS-aware routing protocols has been investigated for WMSN-based image transmission applications. Specifically, comparative performance analysis of single-path routing and multi-path routing in image transmission have been conducted in terms of peak signal-to-noise ratio (PSNR), average delay, reachability, and control overhead. As proven by the results of the performance evaluations in this study, multi-path routing is better than single-path routing in terms of reliability. On the other hand, at high traffic loads, multi-path routing may perform worse in terms of delay due to its associated overhead.

fr126:کد

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

پانزده − 12 =