توضیحات محصول

دانلود مقاله میگرن

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۲۴۲۲  کلمه ۹ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۱۴ صفحهword فونت ۱۴ B Nazanin

میگرن

تعریف

سردرد میگرنی می تواند سبب احساس ضربان شدید یا پالسی در یک ناحیه سر شود و معمولا همراه با تهوع، استفراغ و حساسیت شدید به نور یا صدا باشد.

حملات میگرنی می تواند سبب درد چشمگیر برای چند ساعت تا چند روز گردد و می تواند به حدی شدید باشد که همه شما به فکر یافتن یک جای تاریک و ساکت برای دراز کشیدن باشید.

برخی میگرنها، قبلی یا با با علایم هشدار دهنده حسی (آئورا) همراه هستند، مانند جرقه نور، نقاط کور، یا سوزن  سوزن شدن در بازو یا ساق شما.

داروهای مسکن می توانند به کاهش فرکانس و شدت میگرنها کمک کنند. اگر درمان ها در گذشته برای شما کارآمد نبود، با پزشک خود صحبت کنید تا برای داروی میگرنی جدیدی تلاش نماید. داروهای صحیح، همراه با درمان های خود و تغییر سبک زندگی، ممکن است تفاوتهای زیادی ایجاد نمایند.

Migraine

 

Definition

A migraine headache can cause intense throbbing or a pulsing sensation in one area of the head and is commonly accompanied by nausea, vomiting, and extreme sensitivity to light and sound.

Migraine attacks can cause significant pain for hours to days and be so severe that all you can think about is finding a dark, quiet place to lie down.

Some migraines are preceded or accompanied by sensory warning symptoms (aura), such as flashes of light, blind spots, or tingling in your arm or leg.

Medications can help reduce the frequency and severity of migraines. If treatment hasn’t worked for you in the past, talk to your doctor about trying a different migraine headache medication. The right medicines, combined with self-help remedies and lifestyle changes, may make a big difference

کد:۳-۹۲۱۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پزشکی :میگرن

رمز فایل : www.downloadmagheh.com

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پزشکی :میگرن

نظری بدهید

7 + 16 =