فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله نشاسته، شکر، و شربت

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۸۱۴۸کلمه۲۶صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۳صفحه word فونت۱۴ Arial

مقدمه

زمینۀ بحث

براساس نرخ تولید سالانۀ ۸ تا ۹ میلیارد بوشلی، ذرت بعنوان بزرگ ترین و مهمترین محصول در ایالات متحده شناخته شده است. از سال ۱۹۸۰/۸۱ تا ۱۹۹۰/۹۱، میزان مصرف سالانۀ این محصول در این منطقه ۷٫۳ میلیارد بوشل بوده است. در سال ۱۹۹۰-۱۹۹۱، ۶۰ درصد از این محصول به مصرف داخلی، ۲۳ درصد به صادرات و ۱۶ درصد باقیمانده به مواد غذایی و اهداف صنعتی اختصاص یافته است. صنعت پالایشِ ذرت بزرگترین مصرف کنندۀ انحصاریِ ذرت در رستۀ مواد غذایی و صنعتی است. در سال ۱۹۹۰ در ایالات متحده، در این صنعت حدودآ ۲۴ گونه ذرت یعنی نزدیک به یک میلیارد بوشل ذرت بمنظور تولید نشاسته، شیرین کننده، شربت، و الکل استفاده شد. با این فرض که محصول ۱۱۵ بوشلی ذرت به یک جریب، ۸٫۷ میلیون جریب، و یا تقریبآ ۱۴۰۰۰ مایل مربع زمین نیاز دارد، پس میتواند تولید ذرت سالانۀ مورد نیاز برای تأمین نیازهای صنعت پالایش ذرت را فراهم کند. استفادۀ ذرت در این صنعت بطور قابل توجهی از اواسط دهۀ ۱۹۷۰ افزایش یافته است. بعنوان مثال، از سال ۱۹۷۵-۱۹۷۶ تا ۱۹۹۰-۱۹۹۱، استفاده از این محصول بمنظور تولید نشاسته و شیرین کننده بترتیب ۴۹ و ۱۸۵ درصد افزایش یافت. در حال حاضر، استفاده از آن برای این دو فراورده بطور متوسط ۹ تا ۱۰ درصد از میزان مصرف کلی است. این محصول در ایالات متحده بدلیل عرضه فراوان، کم هزینه بودن، و سهولت در ذخیره سازی که یک منبع مداومِ مواد اولیه در طول سال را تضمین میکند، تقریبآ بعنوان تنها منبع تولید نشاسته، شربت و شیرین کننده است. در دیگر نقاط جهان علاوه بر ذرت محصولات دیگری همچون سورگوم، گندم، برنج، سیب زمینی، تاپیوکا، و درخت مارانتا و همچنین ساگو برای تولید نشاسته، شیرین کننده های دارای پایۀ نشاسته استفاده میشوند.

Starches, Sugars, and Syrups

    Introduction

Background

Corn is the largest and most important crop grown in the United States, as evidenced by an annual production rate of 8 —۹ billion bushels. Total corn utilization in the United States has averaged 7.3 billion bushels per year from 1980/81 to 1990/91. In the 1990/91 crop year, 60%  of  the  corn  was processed into domestic feed, 23% was exported, and the remaining 16% was used for food and industrial purposes [Corn Refiners Association (CRA), The corn refining industry is the largest single consumer of corn in the food and industrial catagory. The 24 corn refining plants operating in the United States in 1990 used nearly 1 billion bushels of corn for  the production of starch, sweeteners, syrups, and alcohol (CRA, 1991). Assuming a yield of 115 bushels per acre, 8.7 million acres, or almost 14,000 square miles of land devoted to corn production are required annually to satisfy the needs of the corn refining industry. Corn use by the corn refining industry has grown significantly since the mid 1970s. For instance, from the 1975/76 to the 1990/91 crop years,  corn used for starch and sweetener production increased by 49 and 185%, respec- tively (Table I). Currently, corn usage for these two products averages  ۹ — ۱۰% of total utilization (CRA, 1991). Corn is nearly the sole source of starch, syrups, and sweeteners in the United States, because of the abundant supply, low cost, and ease of storage that insures a continuous source of raw material throughout the year. Else- where in the world, other crops such as sorghum, wheat, rice, potato, tapioca, arrowroot, and sago are used in addition to corn for the production of starch

کد:۱۲۶۴۸

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

چهار + 5 =