توضیحات محصول

دانلود مقاله نظارت بر تندرستی و سلامت الکترونیکی با استفاده از دستگاه های هوشمند در مراقبت های بهداشتی:

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۷۳۰۲کلمه۱۰صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۷صفحه word فونت۱۴ Arial

خلاصه

بر اساس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد شماره ۳ (SDG – هدف ۳)، برای توسعه پایدار این امر ضروری است که سلامت و رفاه  در تمام سنین را تضمین کند و این هدف تنها از طریق روشهای  موثر قابل و پیگیری در  مراقبت های بهداشتی مداوم میسر میگردد. اما در هند و دیگر کشورهای جهان سوم نظارت بر مراقبت های بهداشتی  در مقایسه با کشورهای دیگر در جهان،بسیار ضعیف بوده  به رغم آن هزینه ها نیز مقرون به صرفه است. در بهداشت جهانی انتظار می رود که بازار دستگاه های بهداشتی  (SWH) در CAGR (نرخ رشد سالیانه ترکیب)۵٫۶٪ و تا سال ۲۰۲۰ انتظار می رود ۲۵ میلیارد دلار (GVR Report 2016) باشد. موارد رو به رشد در  شیوه زندگیهای بیمارگونه ، شیوه زندگی بی تحرک، برنامه های شغلی، پیشرفت های تکنولوژیکی در دستگاه های نظارت بر مراقبت های بهداشتی، و افزایش استفاده از دستگاهها از راه دور بعضی از عوامل مهم رشد در این زمینه هستند.برخی از فعالان عمده در این بخش Abbott Laboratories، Philips Healthcare، Life Watch، GE ، Omron Healthcare وSiemens و سازمان بین المللی هانیول میباشند.  اما با وجود نظارت بر مراقبت های بهداشتی پیش بینی می شود که دستگاه ها به لحاظ تکنولوژیکی نوآورانه بوده و ارائه خدمات پیشرفته و همچنین مراقبت های اولیه بهداشتی در آنها تعبیه شده است ویژگی های نظارت و در دسترس بودن این دستگاهها در  قیمت های مختلف  بر اساس ویژگی هایشان بررسی میشوند ، ما می خواستیم به طور تجربی مطالعه ای را در رابطه با  نگرش نسبت به پذیرش چنین دستگاه هایی در هند انجام دهیم. هند به طور سنتی نگرشی نسبت به نظارت بر مراقبت های بهداشتی در چنین زمینه ای،ندارد و از این نظر بسیار ضعیف عمل نموده است، عوامل موثر بر پذیرش  دستگاه های SWH و نظارت بر سلامت از راه دور می تواند ماهیت مدیریت سلامت را بهبود بخشد و هزینه کلی در ارائه ی خدمات انسانی را در  حفظ فاصله استراتژیک از بستری شدن بی معنی  کاهش دهد و تضمین کند که افرادی که نیاز به توجیه بیشتر دارند  در زمانی دیرتر این خدمات را دریافت مینمایند. این تحقیقات تجربی یک بینش دقیق را در مورد چگونگی استفاده از این دستگاه های تشکیل شده  از اشیاءیی که ممکن است باعث شود انقلابی در صنعت بهداشت و درمان رخ دهد ، به وجود می آورد.  همچنین آینده و  چشم انداز دستگاه IOT  و چگونگی احتمال افزایش مصرف آن با گذر زمان در این بخش مورد بررسی قرار میگیرد. این مقاله به بررسی درگیری (INTR)، سهولت (C)، سودمندی درک شده (PU) و سهولت استفاده (EOU) درک دستگاههای  SWHمیپردازد. در این مطالعه تاکید بر  تأثیر PU و EOU، INTR و C بر روی نگرش و قصد استفاده از دستگاه برای تصویب دستگاه SWHشده است.  روش جزئی تحقیق برای مدلسازی معادلات ساختاری (PLS – SEM) برای بررسی روابط بین مفاهیم و فرضیه ها مورد استفاده قرار میگیرد. داده ها از ۲۷۳ پاسخ دهنده جمع آوری شد.گروه سنی پاسخ دهندگان بین ۲۵ تا ۴۰ سال بودند. نتایج نشان داد که نفوذ ی در تاثیر مستقیم  بر روی هدف برای استفاده از BI (هدف رفتار) دستگاه BI SWHوجود ندارد. همزمان نفوذپذیری تأثیر قابل توجهی روی PU دستگاههای SWH داشته و  تاثیر قابل توجهی روی PU و EOU پوشیدنی های هوشمند دارد. این تحقیق در زمینه ی  در حال ظهور در حال حاضر برروی پوشیدنی های هوشمند و ، طراحی و اثربخشی آن است. همچنین تحقیقات می توانند پیامدهای پایدار در سلامت سالمندان و تندرستی آنها داشته باشند.  مطالعات تجربی کمی در زمینه دستگاه های SWH وجود دارد. اکثر مطالعات تاکنون مفهومی بوده  و یا نوعی معماری وطراحی را از  چارچوب فن آوری ارائه کرده است. تحقیق در این زمینه هنوز هم درمرحله بسیار پیچیده بوده و مطالعات بسیار کمی برای کشف و  استفاده و پذیرش دستگاه های SWH انجام شده است.

A B S T R A C T

According to the United Nations Sustainable Development Goal No. 3 (SDG – Goal 3), for sustainable devel- opment it is imperative to ensure health and well-being across all ages, and is achievable only through effective and continuous healthcare monitoring. But in India and other third world countries, healthcare monitoring is   poor compared to other countries in the world, in spite of it being affordable. The global healthcare smart wearable healthcare (SWH) devices market is expected to rise up at a CAGR (Compound Annual Growth Rate) of 5.6% and by 2020 it is expected to reach 25 Billion (GVR Report, 2016). The growing incidences of lifestyle diseases, sedentary lifestyle, busy work schedules, technological advancements in healthcare monitoring devices, and increased usage of remote devicesseems to be some of the important factors fuelling this growth. Some of the major players in this segment are Abbott Laboratories, Philips Healthcare, Life Watch, GE Healthcare, Omron Healthcare, Siemens Healthcare and Honeywell International Inc. etc. But in spite of the healthcare monitoring devices are being predicted to be technologically innovative and providing advanced as well as basic health care monitoring features and available in various price ranges based on the features, we wanted to empirically study the attitude towards adoption of such devices in India. India has traditionally been having a very lackadaisical attitude towards healthcare monitoring. In such a context, what would be the factors influencing the adoption of SWH devices. Remote health monitoring can enhance the nature of wellbeing administration and to lessen the aggregate expense in human services by maintaining a strategic distance from pointless hospitalizations and guaranteeing that the individuals who need critical consideration get it sooner. This empirical  investigation would provide a detailed insight as to how these wearable Internet Of Things devices would bring about a revolution in the healthcare industry. It would also provide the future prospect of IOT devices in this sector and how the probability of increase in its usage can be increased with time. The paper explores intrusiveness (INTR), Comfort (C), perceived usefulness (PU) and perceived ease of use (EOU) of SWH devices. The study hypothesized the Impact of PU and EOU, INTR and C on attitude and intention to use towards adoption of SWH devices. Partial Least Square Structured Equation Modeling (PLS – SEM) methodology was applied to explore the relationships between the concepts and hypothesis. The data was collected from 273 respondents. The age group of the respondents was between 25 and 40 years. The results indicated that intrusiveness and comfort do not have a significant direct impact on Intention to use BI (Behavior Intention) BI SWH devices. At the same time Intrusiveness had a significant impact on PU of SWH devices and Comfort has a strong significant impact on PU and EOU of smart wearables. The research has strong implications in the current emerging context of smart wearables, their design and effectiveness. Also the research can have lasting implications on elderly health and well-being. There are very few empirical studies in the area of SWH devices. Most of the studies till now are conceptual studies or providing technology architectures and frameworks. The research in this area is still at a very nascent stage and very few studies have been done to explore the use and adoption of SWH devices

کد:۱۲۷۳۶

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

 

نظری بدهید

18 − دو =