توضیحات محصول

دانلود مقاله نگاهی به آینده: آیا آزادی زمان کاری،جهت افزودن ارزش به سهامداران مختلف مناسب است؟

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۷۲۹۰ کلمه ۱۸ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۲۶ صفحه word فونت ۱۴ Lotus

نگاهی به آینده: آیا آزادی زمان کاری،جهت افزودن ارزش به سهامداران مختلف مناسب است؟

بحثی با کارشناسان در این زمینه

مایک اندرسون

چکیده:

یک سناریو بالقوه در آینده در زمینه انعطاف­ پذیری زمان کاری، کنترل ورودی (ثبت ساعات کاری) است که جایگزین کنترل خروجی (ثبت تحقق هدف) خواهد شد. مدل اساسی زمان کار به­ “آزادی زمان کاری” و یا “محیط کار نتیجه­گرا” اشاره دارد. اجرای آزادی زمان کاری نیازمند یک تلاش جمعی برای تغییر فرهنگ سازمانی است به­طوریکه کنترل کارمندان در طول زمان، زمان­بندی و محل کار آن­ها برای همه یا گروه بزرگی از کارمندان در سلسله مراتب شغلی، معمول و هنجار تلقی ­گردد. تلاش­های سنتی برای ساعات کاری انعطاف­پذیر (مانند کار پاره­وقت، از راه دور، هفته­های فشرده کاری)، در مقابل، به قراردادهای فردی با کارمندان برگزیده بستگی دارد و نیازمند اجازه ناظر به­عنوان یک اصل اساسی است. محیط کار نتیجه­گرا تاکنون در تعداد کمی از کمپانی­های ایالت متحده اجرا شده است، اما به­علت محدویت­های قانونی به­ندرت در اروپا اجرا شده است. این فصل، اثرات کاربردی و غیرکاربردی محیط کار نتیجه­گرا را برای سهامداران مختلف، براساس شواهد تجربی اولیه، مدل­های تئوری و مصاحبه با کارشناسان مورد بحث قرار می­دهد. درحالی­که ارزش افزوده آزادی زمان کار، مثبت تلقی می­گردد، اما برای موفقیت آن، تعدادی از شیوه­های مدیریتی به­عنوان پیش­نیاز هستند.

۱ مقدمه

یک سناریو بالقوه در آینده در زمینه انعطاف­پذیری زمان کاری، کنترل ورودی (ثبت ساعات کاری) است که جایگزین کنترل خروجی (ثبت تحقق هدف) خواهد شد. این بدین معناست که سازمان­ها از ساعات کاری معادل با بهره­وری دور می­شوند و درعوض تنها بر نتیجه و عملکرد تمرکز می­کنند. این تغییر تمرکز، دلالت بر آن دارد که به کارمندان استقلال داده خواهد شد تا به­ طور مستقل ساعات کاری خود از نظر مدت وزمان­بندی (شامل زمان تفریح، تعطیلات و مرخصی) و همچنین محل کار خود را درحالی­که شرایط خصوصی و مرتبط با کمپانی را در نظر می­گیرند،تعیین کنند (اندرسون ۲۰۰۹). مدل اساسی زمان کاری، “آزادی زمان کاری” (اندرسون ۲۰۰۹) و یا “محیط کاری نتیجه­گرا” (رسلر و تامپسون ۲۰۰۸) نامیده می­شود. این عبارات هم­ معنی در تجزیه و تحلیل زیر با قابلیت جابه­ جا شدن با هم به­کار می­روند.

A Look Into the Future: Is Working Time Freedom Apt to Add Value for Different Stakeholders

A Discussion with Experts in the Field
Maike Andresen

Abstract

A potential future scenario in the field of working time flexibilization is that input control (recording working hours) will be replaced by output control (recording goal achievement). The underlying work time model is referred to as ‘working time freedom’ or ‘results-only work environment’ (ROWE). The implementation of working time freedom presupposes a collective effort to change the organizational culture so that employee control over the time, timing, and location of their work becomes the norm for all or a large group of employees at all levels of the occupational hierarchy. Traditional attempts to flexibilize working hours (such as part-time work, telecommuting, compressed work weeks), by contrast, rely on individual agreements with select employees and require a supervisors’ permission as a basic principle. ROWE has so far been implemented in few companies in the US, but rarely in Europe due to legal restrictions. This chapter discusses functional and dysfunctional effects of a ROWE for different stakeholders based on first empirical evidence, theoretical models and expert interviews. While the added value of working time freedom is deemed to be positive, several management practices are outlined as prerequisites for its success.

کد:۹۶۱۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

نظری بدهید

هجده − 18 =