توضیحات محصول

دانلود مقاله هاروستر انرژی سرعت گیر الکترومغناطیسی و تعاملات آن با وسایل نقلیه

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۷۰۲۴کلمه ۱۰صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۳صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

یک هاروستر انرژی سرعت گیر نوین (SBH) طراحی شده، توسعه داده شده و آزمایش شده است تا بتواند انرژی الکتریکی را از تحریک ضربه، هنگامی که یک وسیله نقلیه از سرعت گیر عبور می کند، کنترل کند. این چالش برای مهار انرژی ضربه در مقیاس بزرگ در کوتاه مدت با مکانیسم تبدیل انرژی منحصر به فرد پیشنهادی توسط یک یکسو کننده حرکت مکانیکی (MMR) حل می شود. به طور مشابه با یک رکتیفایر ولتاژ الکتریکی، MMR می تواند به طور مستقیم ضربه نامنظم را به چرخش یک طرفه ژنراتور تبدیل کند و چرخش با سرعت بالا را با قطع اتصال با رانندگی با سرعت پایین، حفظ کند. با استفاده از این مکانیزم حرکت، انرژی بیشتری از هر دو ضربه به سمت پایین و بالا می تواند برداشت شود، که می تواند سه تا چهار برابر بیشتر از هاروستر معمولی بدون مکانیزم MMR ، الکتریسیته تولید کند. یک نمونه اولیه با استفاده از یک ماشین سواری آزمایش شده است. هنگامی که یک محور چرخ وسیله نقلیه از طریق SBH در سرعت پایین حرکت می کند، از یک مولد الکترومغناطیسی می تواند تا حداکثر ۱۲۷۰ W توان الکتریکی برداشت شود. علاوه بر این، به منظور نشان دادن مکانیزم تبدیل انرژی MMR و تعامل بین وسیله نقلیه و SBH، یک مدل مکانیکی پویای MMR و یک وسیله نقلیه دو محوری چهار درجه آزادی مستقر شدند. اندازه گیری تجربی و تجزیه و تحلیل عددی، اثربخشی مکانیزم تبدیل انرژی MMR را نشان می دهد. ارزیابی های دینامیکی خودرو تحت تحریک ضربه نشان می دهد که هاروستر می تواند شوک منتقل شده به وسیله نقلیه را کاهش دهد و همچنین راحتی خودرو را نیز کاهش دهد. توانایی تولید توان الکتریکی در مقیاس بزرگ توسط SBH پیشنهادی نشان می دهد که پتانسیل برای نیروی دستگاه های الکتریکی کنار جاده برای شبکه های حمل و نقل هوشمند وجود دارد.

An Electromagnetic Speed Bump Energy Harvester and Its Interactions With Vehicles

Abstract—A novel speed bump energy harvester (SBH) is designed, developed, and tested to harness electricity energy from impulsion excitation when a vehicle passes through a speed bump. The challenge to harness large-scale impulse energy in short time is solved by the proposed unique energy conversion mechanism of the mechanical motion rectifier (MMR). Analogous to an electrical voltage rectifier, the MMR can directly convert irregular impulse into unidirectional rotation of the generator and maintain the high-speed rotation by disconnecting with the low-speed driving. With this motion mechanism, more energy from both downward and upward impulses can be harvested, which can produce three to four times more electricity than the conventional harvester without MMR mechanism. A prototype is tested using a passenger car. Up to 1270-  W peak electrical power can be harvested from an electro- magnetic generator when one-wheel axle of vehicle passes through the SBH at low speed. Moreover, in order to reveal the energy conversion mechanism of MMR and the interac- tion between the vehicle and SBH, a dynamic mechanical– electrical model of the MMR and a four-degree-of-freedom two-axle vehicle are established. Experimental measure- ment and numerical analysis demonstrate the effectiveness of the energy conversion mechanism of the MMR. Vehicle dynamics assessments under the impulse excitation show that the harvester can reduce the shock transmitted to the vehicle and improve vehicle comfort as well. The capability in generating the large-scale electrical power by the pro- posed SBH demonstrates the potential to power road-side electrical devices for smart transportation network

 کد:۳-۱۲۳۳۰

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

شانزده + 9 =