توضیحات محصول

دانلود مقاله هوش تجاری بکار گرفته شده در اندازه کوچک برای سود کمپانی ها

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۲۰۰ کلمه ۱۳ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۳۰ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

هوش تجاری بکار گرفته شده در اندازه کوچک برای سود کمپانی ها

چکیده

با  عبارت، ” هوش تجاری”  ما به تکنولوژی های هوش اشاره می کنیم که می تواند  به کمپانی ها کمک کند تا عملکردشان را  بهبود داده و   امکانات بهتری برای بقا و  توسعه داشته باشند.   در هر حال، در این  زمینه،  گاهی اوقات   یک احساس دوگانه منفی داریم، مثلا  در یک سمت  فقدان معین یک نشانه های عملی در مورد  چگونگی کاربرد  این در حیات روزانه کمپانی ها وجود دارد، دوم، اینکه اغلب کاهش چشمگیر اندازه کمپانی ها، صلاحیت های محدود کارآفرینی، و  قابلیت دسترسی اندک  تکنولوژی ها در نظر گرفته نشده است. در این مقاله، از تاکید بر نقش هوش تجاری در عمل،  تلاش می کنیم تا روشی پیدا کنیم تا ان را در مورد کمپانی هایی با  اندازه کوچک که بر  دو جنبه حیاتی تمرکز می کنند ، به نام سودآوری کمپانی و   سطح رضایت  انها ، بکار گیریم،  به ویژه گرچه از تکنولوژی های ساده استفاده می کننداگر  در برهمکنش متقابل انها در نظر گرفته شود می تواند  تاثیر زیادی روی نتایج کمپانی ها داشته باشد.

کلمات کلیدی: هوش تجاری، کمپانی هایی با  اندازه کوچک، سودآوری و  نظارت  بر رضایت  مشتری، بخش بندی دارایی و  عملیات بهینه سازی

Business Intelligence applied in Small Size for Profit

Companies

Carmine D’Arcontea^

“Faculty of Economics, University of Roma Tre, Rome, Italy

Abstract

With the expression, “Business Intelligence” we refer to intelligent technologies that may help companies improve their performances and have better possibilities to survive and develop. Anyway, in this regard, we sometimes have a double negative impression, namely that on one side there is a certain lack of practical indications on how to apply this in everyday companies’ life and, secondly, that it is often not taken into due consideration the extremely reduced size of companies, the limited entrepreneurial competences and the scarce availability of technologies. In this paper, apart from highlighting the role of Business Intelligence in practice, we try to find a way to apply it also in small size companies focusing on two critical aspects, namely customer’s profitability and their satisfaction level that, especially if considered in their reciprocal interaction, may have a great impact on companies’ outcomes though using simple technologies.© ۲۰۱۸ The Authors. Published by Elsevier Ltd.This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) Selection and peer-review under responsibility of the scientific committee of the 8th International Congress of Information and Communication Technology.

Keywords: Business Intelligence; Small Size Companies; Profitability and Customer Satisfaction Monitoring; Portfolio Segmentation and Optimization Actions

کد:۱۳۱۲۹

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله هوش تجاری بکار گرفته شده در اندازه کوچک برای سود کمپانی ها

نظری بدهید

11 + هفت =