دانلود مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله پروتکل های مسیریابی NoC – طبقه بندی مبتنی بر هدف

تعداد کلمات فایل انگلیسی:11806 کلمه19صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:25صفحه word فونت14 Arial

چکیده

NoC ها (شبکه های  درون تراشه ای)، محبوب ترین مکانیزم درون اتصالی استفاده شده برای سیستم هایی هستند که نیازمند انعطاف پذیری ، قابلیت گسترش (گستردگی) و مصرف توان پایین هستند. هرچند ، عملکرد ارتباطی، شدیدا مرتبط با الگوریتم مسیریابی ای است که برای NoC ها استفاده شده است. مهمترین مسائل در فرایند مسیریابی عبارتند از : بن بست (deadlock )، Live Lock ، تراکم و خطاها. در این مقاله ، طبقه بندی پروتکل های مسیریابی NoC باتوجه به مسائل مورد بررسی آنها، پیشنهاد می شود. دو خانواده اصلی پدیدار شده عبارتند از:تک هدفی، و اهداف چندگانه. مبحث سودمندی ها و معایب هر خانواده پروتکل ارایه شده است. خلاصه ای از پرکاربردترین روشها  در این زمینه و کم کاربردترین روشها در این زمینه ارائه می شود. این بررسی نشان می دهد که دشوار است تا چهار هدف روشهای کلاسیک، به مشخص کردن قدرت روشهای اهداف چندگانه به صورت همزمان برآورده شوند.

کلیدواژه ها:

شبکه درون تراشه ای – پروتکل های مسیریابی NoC – مسائل مسیریابی NoC – اهداف مسیریابی NoC – طبقه بندی مسیریابی NoC

NoC routing protocols – objective-based classification

a b s t r a c t

NoCs (Network on Chips) are the most popular interconnection mechanism used for systems that require flexibility, extensibility and low power consumption. However, communication performance is strongly related to the routing algorithm that is used in the NoC. The most important issues in the routing pro-cess are: deadlock, livelock, congestion and faults. In this paper, a classification of NoC routing protocols is proposed according to the problems they address. Two main  families  emerge:  mono  objective  and  multi objectives. A discussion of the advantages and the drawbacks of each protocols family is given. A summary of the most used practices in this field and the less used ones is provided. This survey shows that it is hard to satisfy the four objectives at the same time with classical methods, highlighting the strengths of multi-objectives approaches

کد:2-13046

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com