توضیحات محصول

دانلود مقاله پرورش اکتشاف (شناسایی) شغلی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۵۵۰ کلمه۱۱صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۶صفحه word فونت۱۴ Arial

افراد در طول زندگی، و به ویژه کودکان و نوجوانان، تشویق می شوند تا دنیای کاری را برای آماده سازی جهت اشتغال(استخدام) تمام وقت کاوش (اکتشاف) کنند (به عنوان مثال، Vondracek و  Porfeli، ۲۰۰۳). اکتشاف حرفه ای معمولا از طریق مشارکت در فعالیتهای مدرسه­ای، اوقات فراغت یا کار نیمه وقت انجام می شود. پس از انتخاب شغلی اولیه، افراد ممکن است مجددا تعهدات شغلی خود را دوباره بررسی کنند و جایگزین ها را دوباره کاوش کنند (Porfeli و  Lee، ۲۰۱۲). در میان تغییرات سریع در محل کار در قرن بیست و یکم، افراد ممکن است در زمان های مختلف زندگی خود با اکتشاف حرفه ای درگیر شوند (مثلا Greenhaus، Callanan، و Godshalk، ۲۰۱۰؛ Niles، Anderson، و  Goodnough، ۱۹۹۸). اما بعضی افراد یا گروههای مشتری (ارباب رجوع) ممکن است انگیزه و شایستگی درگیر شدن در فرآیند شناسایی شغلی را نداشته باشند، هرچند که این امر مطلوب به نظر می رسد در نتیجه منجر به احتمال تصمیم گیری شغلی نابهنگام و یا طولانی مدت شود (به عنوان مثال، گتی و آسیر، ۲۰۰۱؛ جونز و لمن، ۱۹۹۸). در این شرایط، مداخلات را می توان برای پرورش رفتار اکتشافی جهت رفع نیازهای مشتری طراحی کرد.

اکتشاف شغلی می تواند به عنوان یک فرایند به دست آوردن درک در مورد خود و جهان کار، و همچنین چگونگی تعامل خود و محیط برای تولید نتایج مطلوب، درک شود (Jordaan، ۱۹۶۳، Porfeli و  Skorikov، ۲۰۱۰). هدف از این فصل این است که تحولات نظری فعلی در مورد اکتشاف شغلی را به مداخلات واقعی از طریق ادغام و یکپارچه سازی سیستماتیک با نمونه موردی مرتبط سازیم.

Fostering Career exploration

Individuals across the life span, and particularly children and adolescents, are encouraged to explore the world of work to prepare for full-time employment (e.g., Vondracek & Porfeli, 2003). Career exploration usually occurs through participation in school, leisure, or part-time work activities. Subsequent to making an initial career choice, individuals may still reexamine their career commitments and explore alternatives again (Porfeli & Lee, 2012). Amid rapid work- place changes in the 21st century, people may engage in career exploration at different times of their lives (e.g., Greenhaus, Callanan, & God- shalk, 2010; Niles, Anderson, & Goodnough, 1998). Certain individuals or client groups, how- ever, may lack the motivation and competence to engage in a process of career exploration even though it appears desirable to do so, resulting in the possibility of premature career decisions or prolonged indecision (e.g., Gati & Asher, 2001; Jones & Lohmann, 1998). In these situations, interventions can be designed to foster explor- atory behavior to address client needs.

Career exploration can be understood as a pro- cess of gaining understanding about oneself and the world of work, as well as of how self and environ- ment may interact to produce desirable outcomes (Jordaan, 1963; Porfeli & Skorikov, 2010). The purpose of this chapter is to relate current theoreti- cal developments about career exploration to actual interventions through systematic integration and illustration with a case example

کد:۱۳۰۵۶

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

19 − 8 =