توضیحات محصول

دانلود مقاله چه اتفاقی برای فیبرهای سلولزی در طول کاغذ سازی و بازیافت رخ می دهد؟ یک مرور

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۱۰۰۰ کلمه ۵۰صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۳۵صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

هر دو نوع تغییر برگشت پذیر و برگشت ناپذیر اتفاق می افتد وقتی که فیبرهای سلولزی یک یا چند بار به محصولات کاغذی تولید می شوند. این مرور به هر دو تغییرات فیزیکی و شیمیایی می پردازد. فرض بر این است که با شناخت بهتر این مراحل شما می توانید استفاده ی بهتری از فیبرهای سلولزی ببرید و ویژگی های کاغذتان را بهبود ببخشید. برخی تغییرات ناشی از بازیافت برای خود فیبرها ارثی هستند. دیگر تغییرات ممکن است بخاطر تماس با دیگر اجزا در طول فرآیند باشند. دسته ی اول شامل از دست دادن توانایی تورم و کاهش انعطاف پذیری مرطوب بخصوص بعد از خشک شدن الیاف فیبر می شود. دسته ی دوم شامل اثرات جوهرها، عوامل حذف جوهر، چوب ها و مواد افزودنی مورد استفاده در چرخه ی تولید کاغذ می شوند.

مقدمه

الیاف سلولز می توانند به طور قابل توجهی تغییر کنند وقتی که به یک کاغذ مرطوب تبدیل شوند
وسپس تحت فرآیندهایی مانند پرس، خشک کردن، چاپ، ذخیره سازی، فشرده سازی و حذف جوهر باشند. برخی از تغییرات می تواند ظریف باشد. اغلب می توان الیاف بازیافت شده را جایگزین فیبرهای دست نخورده استفاده شده برای تولید کاغذ یا مقوا کرد. از سوی دیگر، تفاوت های مشخصی بین الیاف بازیافت شده و فیبر های دست نخورده (تازه از چوب چوب خرد شده، غیر قابل بازیافت) می توان انتظار داشت؛ بسیاری از این ها را می توان به خشک شدن نسبت داد. خشک کردن فرایندی است که با بسته شدن بخشی غیرمعمول منافذ کوچک در دیوار فیبر، و نیز افزایش مقاومت در برابر تورم در طی باز شدن مجدد، همراه است. تفاوت های بیشتر بین الیاف باقیمانده و بازیافتی می تواند به اثرات طیف وسیعی از مواد آلوده نسبت داده شود. پیشرفت قابل ملاحظه ای در درک تغییرات رخ می دهد وقتی که الیاف به کاغذ تبدیل شده و پس از آن بازیافت شده را بررسی کنیم. برای ارائه متن، این بررسی با توصیف برخی از ویژگی های فیبر های کاغذ سازی درست قبل از فرایند تشکیل آغاز خواهد شد و سپس مسائل مربوط به روند بازیافت و تاثیر آن بر خواص فیبر مورد بحث قرار خواهند گرفت.

WHAT HAPPENS TO CELLULOSIC FIBERS DURING PAPERMAKING AND RECYCLING? A REVIEW

abstract

Both reversible and irreversible changes take place as cellulosic fibers are manufactured into paper products one or more times. This review considers both physical and chemical changes. It is proposed that by understanding these changes one can make better use of cellulosic fibers at various stages of their life cycles, achieving a broad range of paper performance characteristics. Some of the changes that occur as a result of recycling are inherent to the fibers themselves. Other changes may result from the presence of various contaminants associated with the fibers as a result of manufacturing processes and uses. The former category includes an expected loss of swelling ability and decreased wet-flexibility, especially after kraft fibers are dried. The latter category includes effects of inks, de-inking agents, stickies, and additives used during previous cycles of papermaking.

INTRODUCTION

Cellulosic fibers can change significantly when formed into a wet web of paper and subsequently subjected to such processes as pressing, drying, printing, storage, repulping, and deinking. Some of the changes can be subtle. Often it is possible to substitute recovered fibers in place of virgin fibers used for the production of paper or paperboard. On the other hand, characteristic differences between recycled fibers and virgin fibers (fresh from pulping wood, not recycled) can be expected; many of these can be attributed to drying. Drying is a process that is accompanied by partially irreversible closure of small pores in the fiber wall, as well as increased resistance to swelling during rewetting. Further differences between virgin and recycled fibers can be attributed to the effects of a wide range of contaminating substances. Important progress in understanding the changes that occur when fibers are made into paper, and then recycled, has been reviewed (Howard 1990, 1995; Laivins and Scallan 1993; Nazhad and Paszner 1994; Howarth 1994; Phipps 1994; Ackermann et al. 2000; Shao and Hu 2002; Hubbe et al. 2003b; Hubbe and Zhang 2005; Nazhad 2005). To provide context, this review will  begin by describing some characteristics of papermaking fibers just before the forming process and then will discuss issues relevant to the recycling process and its effect on fiber properties

 کد:۱۲۲۸۶

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

هفده + سه =