توضیحات محصول

دانلود مقاله کودک

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۲۷۷کلمه۱۰صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۳صفحه word فونت۱۴ Arial

کودک به عنوان یک فرد کامل

مربیان یادگیرنده محور، کودکان (و دانش آموزان  درهر سنی) را به عنوان ارگان های یکپارچه در نظر می گیرند که دارای یک جامعیت به عنوان افراد کامل هستند. آنها فرزند را به عنوان یک “کودک کامل” می دانند، به عنوان یک همبستگی جدایی ناپذیر از ابعاد فکری، اجتماعی، روحی و فیزیکی میدانند.

ایدئولوژی یادگیرنده محوربه کودکان ارزش میدهد، زیرا آنها افراد منحصر به فرد هستند. مربیان در مورد منحصر به فردی هر کودک به جای تمرکز بر توانایی او در مطابقت با هنجارهای استاندارد نگران می باشند. آنها معتقدند که طبیعت ذاتی کودک، یکی از دلایل است و اینکه تحرکات طبیعی کودکان برای رشد و توانایی های رشد بطورسازنده باعث رشد میشود، اگر “فساد نیروهای بیرونی” مانع یا تحریف آنها نشود، مربیان به دلیل اینکه کودکان در اینجا هستند،به آنها ارزش می دهند ، نه به دلیل رفتار یا ویژگی هایی که دارند یا به خاطر چیزی که در آینده میشوند.

کودک به عنوان یک ارگان معنی ساز

مربیان یادگیرنده محور، کودکان را به عنوان ارگان های معنی ساز درنظر میگیرند. به این ترتیب، آنها کودکان را به عنوان ارگانهایی می بینند که به طور طبیعی در نتیجه تعامل با محیط زیست خود معنا و در نتیجه دانش را برای خود ایجاد می کنند. آنها تصور می کنند که کودکان در درون خود توانایی های رشد را دارند و کسانی هستند که این توانایی ها را از طریق تلاش خود فعال می کنند: “فرض این است که کودکان به طور ذاتی کنجکاو هستند و مستعد اکتشاف هستند و برای آغاز یا ادامه یادگیری به بزرگسالان وابسته نیستند “(بارت، ۱۹۷۲، ص ۲۰). کودکان به عنوان ارگانهای خالی در نظر گرفته نمیشوند؛ آنها ارگان های پر جنب و جوش هستند که با فعالیت های خود باعث ایجاد چیزهای معنی دار برای خود می شوند. همانطور که راگ و شوماکر می گویند، “شخصیت از درون تحول می یابد و از بیرون نمی توان آن را تحمیل کرد. فردیت تنها از طریق رشد قدرت نیروی محرکه خود پیشرفت می کند” (۱۹۲۸، ص ۵).

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

 

نظری بدهید

19 + هفت =