توضیحات محصول

دانلود مقاله یک روش  فازیAHP  مبتنی بر GIS برای ارزیابی مکان های خورشیدی مزارع: مطالعه موردی استان خوزستان، ایران

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۹۰۰۰ کلمه ۱۲ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۳۲ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

یک روش  فازیAHP  مبتنی بر GIS برای ارزیابی مکان های خورشیدی مزارع: مطالعه موردی استان خوزستان، ایران

اين مطالعه به منظور اولويت بندي استان خوزستان در زمينه نصب مزارع خورشيدي فتوولتائيک بر اساس جنبه هاي تکنولوژيکي و زيست محيطي انجام شد. منطق فازی و توابع عضویت فازی برای ایجاد لایه های معیار در محیط GIS برای رسم نقشه تناسب اراضی استفاده شده است. همچنين روش تکنيک تحليل سلسله مراتبي (AHP) براي وزن دهی معيارهاي تکنولوژيکي و محيط زيستي و رسم نقشه نهايي مناسب بودن زمين به عنوان مزارع خورشيدي استفاده شد. نتایج نشان داد که استان خوزستان توانایی زیادی برای تولید برق خورشیدی از طریق آرایه های فتوولتائیک دارد. بر اساس نتایج، پتانسیل تولید برق خورشیدی در خوزستان از طریق بدترین سناریو تقریبا ۱٫۷۵ برابر بیشتر از بیشترین الکتریسیته تولید شده در ایران در سال ۲۰۱۳ است. از سوی دیگر، نصب مزارع خورشیدی در اراضی واقع در جنوب و جنوب غربی استان که در معرض خطر تبدیل به بیابان قرار دارند، فرصت خوبی برای مبارزه با گسترش بیابان سازی است. با استفاده از امکانات انرژی خورشیدی برای کاربرد چند منظوره (تولید انرژی خورشیدی و مبارزه با بیابان سازی) هزینه های تولید انرژی خورشیدی  و کل هزینه های انرژی خورشیدی کاهش می یابد. بر اساس نقشه تناسب اراضی به عنوان مزرعه خورشیدی، مناطق بیابانی و نیمه بیابانی استان خوزستان دارای توان بالقوه تولید برق هستند.

A GIS-based Fuzzy-AHP method for the evaluation of solar farms locations: Case study in Khuzestan province, Iran

Abbas Asakereh, Mohsen Soleymani *, Mohammad Javad Sheikhdavoodi

Department of Biosystems Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, 61357-8315, Iran

ABSTRACT

This study was conducted to prioritize the land of Khuzestan province in Iran to install solar photovoltaic farms, based on techno-economic and environmental aspects. Fuzzy logic and fuzzy membership func­tions were used to create criteria layers in the environment of GIS to draw the map of the suitability of lands. Also the Analytic Hierarchy Process (AHP) technique was used to weigh the techno-economic and environmental criteria and to draw the final map of the suitability of lands as solar farms. Results showed that Khuzestan province has a great potential to generate solar electricity via photovoltaic arrays. Based on the results, the potential of solar electricity generation in Khuzestan through the worst scenario is approximately 1.75 times more than the gross electricity produced in Iran in 2013. On the other hand, installing solar farms on the lands located at the south and the southwest of the province which are in danger of turning to desert, is a good opportunity to combat with the spread of desertification. By using solar power facilities for multipurpose application (generating solar power and combating with deserti­fication), the costs of solar power generation will be amortized and the overall cost of solar power will be reduced. Based on the map of the suitability of the lands as solar farm, the desert and semi-desert areas of Khuzestan province have the excellent potential of electricity generation

Keywords:

AHP

Iran

Land suitability

Photovoltaic

Solar power

Combating desertification

کد:۲-۱۳۱۲۱

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

 

دانلود مقاله یک روش  فازیAHP  مبتنی بر GIS برای ارزیابی مکان های خورشیدی مزارع: مطالعه موردی استان خوزستان، ایران

نظری بدهید

هفده + 4 =