دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله یک سطح متا برای تطبیق امپدانس زاویه پهن

تعداد کلمات فایل انگلیسی:3000 کلمه 2 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:7 صفحه word فونت B Zar 14

یک سطح متا برای تطبیق امپدانس زاویه پهن

چکیده: عملکرد آرایه های فاز بندی شده به عنوان یک بیم در نواحی گسترده به کار رفته و تاثیراتی روی کوپلینگ متقابل دارد. یک تکنیک کلاسیک به عنوان بخش های تطبیق امپدانس زاویه پهن شناسایی شده اند که با معرفی یک ورقه دی الکتریک در همان فاصله در باالی آرایه همراه است. با جاسازی ورقه دی الکتریک در یک سطح متا، مجاز هستیم که انعطاف پذیری بیشتری در دستیابی به تطبیق داشته باشیم. در این جا ورقه با صخامت صفر از رزوناتوهای حلقه ای تشکیل شده است که یک عملکرد معتبر و رضایت بخشی در ناحیه H,D داشته است که می توان آن را در تاثیرات حداقلی روی نمودار E در نظر گرفت.

A Wide-Angle Impedance Matching Metasurface

Abstract—The performance of phased arrays degrades as the beam is scanned off broadside due to the effects of mutual coupling. A classical technique known as wide-angle impedance matching alleviates this issue by introducing a dielectric sheet at some distance above the array. Replacing the dielectric sheet with a metasurface allows greater flexibility in achieving a match. Here, a zero-thickness sheet composed of split-ring resonators is shown to achieve a significant improvement in the H- and D-plane scan of a phased dipole array, while having minimal impact on the E-plane

کد:3-12922

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com