توضیحات محصول

 دانلود مقاله ۱۷ نظریه حقوق مالکیت جدید شرکت

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۰۰۰ کلمه ۱۱ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۶ صفحه word فونت B zar 14

۱۷ نظریه حقوق مالکیت جدید شرکت
پیر گروسته
مقدمه
این ایده که شرکت می‌تواند براساس تعریف و توزیع حقوق مالکیت تصور شود، آثار علمی مهمی را ایجاد کرده‌است. کواس(۱۹۶۰)یکی از اولین کسانی است که بر این ایده تاکید کرد که حقوق مالکیت در اقتصاد موثر است. Alchian (۱۹۶۵)و Demsetz (۱۹۶۷)مفهوم حقوق مالکیت را روشن کردند و کاربرد آن را در اقتصاد گسترش دادند. گراسمن و هارت (۱۹۸۶)شرکت را با اشاره‌ای صریح به توزیع مالکیت دارایی‌ها تعریف می‌کنند در حالی که هارت و مور (۱۹۹۰)یک ارایه رسمی کامل از تئوری مبتنی بر حقوق مالکیت شرکت ارایه می‌دهند (تنها با دو طرف و بدون نگاه کردن به سازمان داخلی شرکت، زیر را ببینید). آن‌ها شرکت را با دارایی‌هایی که صاحب آن هستند شناسایی کرده و موقعیت مالکیت را در اختیار دارایی شرکت قرار می‌دهد: حق تصمیم‌گیری در مورد چگونگی استفاده از این دارایی‌ها به جز به حدی که در یک قرارداد اولیه مشخص شده‌است ” (در همان ماخذ. ، ص. ۱۱۲۰).
مشکل اصلی که تیوری حقوق مالکیت جدید موسسه à la گراسمن و هارت (۱۹۸۶) سعی در حل آن دارد ، توجه به تاثیری که مالکیت دارایی‌ها بر انگیزه‌های دو طرف (معمولا خریدار و فروشنده)برای سرمایه‌گذاری مبلغ خوانده در دارایی‌های غیر دارند ، است. می دانند که آنها نتایج واقعی شبه اجاره ای را به اشتراک می گذارند. این دو طرف احتمال داد و ستد در بیرون، یعنی با یک طرف سوم را دارند.
ما برخی از نکات اصلی ناشی از این مفهوم شرکت را ارایه خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که می‌توانند باشند و به چالش کشیده شده‌اند. اولین نکته مهم، که در بخش بعد بررسی می شود، مربوط به تعریف حقوق مالکیت و امکان شناسایی دو نظریه مختلف حقوق مالکیت است؛ نویسندگانی مانند گراسمن، هارت و مور از اولی حمایت میکنند که معمولا “نظریه حقوق مالکیت قدیمی” (OPRT)نامیده می‌شود،، نویسندگانی مانند گراسمن، هارت و مور گزینه دوم (فرضیه حقوق مالکیت جدید “، یعنی NPRT)را توسعه می‌دهند. این بخش همچنین به روابط بین حقوق مالکیت و حقوق تصمیم و امکان ایجاد نظریه‌ای از شرکت بر این ایده می‌پردازد که مالک یک دارایی “مدعی باقی مانده” زمانی است که نمی‌توان قراردادهای کامل نوشت.
نکته دوم مربوط به ویژگیNPRT نسبت به دیگر رویکردهای مشابه، مانند نظریه هزینه معامله شرکت (TCT)و تیوری قراردادهای ناقص (ICT)است. با پیروی از گیبونز (۲۰۰۲)و Whinston(۲۰۰۳)نشان خواهیم داد که این ایده که NPRT یک نسخه رسمی از TCT است بی‌اساس است وNPRT و ICT اغلب گیج کننده هستند. نکته سوم امکان تعریف توزیع بهینه مالکیت است، یعنی بهترین راه برای تخصیص حق مالکیت از نظر مشوق‌های سرمایه‌گذاری (در دارایی‌های انسانی)که این تخصیص نشان می‌دهد. بخش بعدی تحلیل NPRT اندازه شرکت براساس توزیع حقوق مالکیت و دشواری آن در برخورد با مساله ساختار سازمانی شرکت، حتی اگر برخی از مشارکت‌های اخیر این مساله را حل و فصل نمایند. سپس، روشی را تحلیل می‌کنیم که NPRT مشکلات مذاکره و مذاکره مجدد را حل می‌کند، و سپس ما شواهد تجربی را به نفع NPRT ارائه می کنیم. بخش ماقبل‌آخر، برخی از مشکلات معوق NPRT را در معرض قرار می‌دهد و بخش پایانی نتیجه‌گیری می‌کند.

۱۷ The new property rights theory of the firm

Pierre Garrouste*

Introduction

The idea that the firm can be conceived on the basis of the definition and distribution of property rights has generated an important literature. Coase (1960) is one of the first who emphasized the idea that property rights are effective in economics. Alchian (1965) and Demsetz (1967) clarify the notion of property rights and extend its application in economics. Grossman and Hart (1986) define the firm with an explicit reference to the distribution of ownership of the assets, while Hart and Moore (1990) give a perfect formal presentation of a property rights-based theory of the firm (with only two parties and without looking at the internal organization of the firm, see below). They ‘identify the firm with the assets it possesses and take the position that ownership confers residual rights of control over the firm’s assets: the right to decide how these assets are to be used except to the extent that particular usages have been specified in an initial contract’ (ibid., p. 1120).1

The main problem that the new property rights theory of the firm à la Grossman and Hart (1986) tries to solve, concerns the effect that ownership of assets has on the incentives of two parties (usually a buyer and a seller) to invest ex ante in non-contractible assets,2 knowing that they share ex post the quasi-rents that their investments produce. The two parties have the possi­bility of trading outside, that is to say, with a third party.

We shall present some of the main points arising from this conception of the firm and show that they can be and have been challenged. The first important point, examined in the next section, concerns the definition of property rights and the possibility of identifying two different property rights theories; such authors as Alchian, Demsetz and Barzel support the first one, which is usually called ‘old property rights theory’ (OPRT), authors like Grossman, Hart and Moore develop the second (‘new property rights theory’, that is, NPRT). This section also deals with the relations between property rights and decision rights and with the possibility of building up a theory of the firm on the idea that the owner of an asset is the ‘residual claimant’ when it is impossible to write complete contracts.

The second point concerns the specificity of NPRT as compared to other similar approaches, such as the transaction cost theory of the firm (TCT) and the incomplete contracts theory (ICT).3 Following Gibbons (2002) and The new property rights theory of the firm Whinston (2003) we shall show that the idea that NPRT is a formal version of TCT is unfounded and that NPRT and ICT are often confused.The third point concerns the possibility of defining an optimal distribution of ownership, that is to say the best way to allocate the property rights in terms of the incentives to invest (in human assets) that this allocation implies. The subsequent section presents the NPRT analysis of the size of the firm on the basis of the distribution of property rights and the difficulty it has in dealing with the problem of the organizational structure of the firm, even if some recent contributions are handling this problem. Next, we analyse the way that NPRT solves the bargaining and renegotiation problems, and then we present the empirical evidence in favor of NPRT. The penultimate section exposes some pending problems of NPRT and the final section concludes

کد:۱۳۱۵۵

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله 17 نظریه حقوق مالکیت جدید شرکت

نظری بدهید

هشت + 8 =