فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله DEA پویا با ساختار شبکه: مبتنی بر اسلک روش اندازه گیری

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۰۶۹کلمه۸صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۹صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

ما یک مدل DEA پویا را که ساختار شبکه را در هر دوره در چارچوب یک روش اندازه گیری مبتنی بر اسلک مشخص میسازد ارائه میدهیم. پیش از این  SBM شبکه (NSBM) ومدل SBM دینامیک (DSBM)را به صورت جداگانه شرح دادیم . از این رو، این مقاله ترکیبی از این دو مدل است.عملا، ما با تقسیمات متعدد مرتبط با لینک های ساختار شبکه در هر دوره مواجه میشویم و، به صورت افقی، ما ساختار شبکه را با استفاده از فعالیت های  بین دو ترکیب تبدیل مینماییم.دوره های بعدی این مدل می تواند (۱) بهره وری کلی در کل دوره مشاهده شده را ارزیابی کند(۲) تغییرات  پویا دربازدهی دوره و (۳) تغییر پویا در  راندمان تقسیم شده ایجاد نماید. این مدل می تواند در فرم های ورودی، خروجی یا غیر (هر دو) گرا تحت فرضی CRS یا VRS  اجرا  شود که امکان تولید وجود دارد. در نهایت، ما این مدل را به یک مجموعه داده از خدمات برق ایالات متحده  ربط داده ونتیجه را با DSBM مقایسه کردیم.

معرفی

مدل DEA  (تجزیه و تحلیل پوشش داده ها) با اندازه گیری کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری(DMUs) در مورد ورودی های متعدد در مقابل خروجی های متعدد (  به نظریه ی چارنز و همکاران رجوع نمایید) مقابله مینماید.یکی از نقاط ضعف این مدل ها حذف ساختار داخلی DMU ها است . به عنوان مثال، بسیاری شرکت ها از چند بخش تشکیل شده اند که به آن مربوط میشوند. هر یک از آنها  براساس ورودی و خروجی خاص تقسیم شده و همچنین  به بخش های دیگر برای انعکاس دنیای واقعی پیوند داده شده اند ، شبکه مدل DEA به منظور در نظر گرفتن  ساختار DMU ها با استفاده از متغیرهای پیوند طراحی شده است . علاوه بر این،چنین  فعالیتی  معمولا در طول دوره های مختلف ادامه می یابد. دینامیک مدل DEA برای ارزیابی عملکرد DMU از یک چشم انداز دراز مدت با استفاده از متغیرهای انتقال.ما یک مدل ترکیبی از این دو مدل توسعه یافته پیشنهاد می دهیم که در نتیجه دینامیک و DEA شبکه به وجود آمده اند. این مدل ترکیبی است که ما را نه تنها برای به دست آوردن بازده کلی DMU ها که بیش از تمام دوره مشاهده شده، بلکه برای انجام تجزیه و تحلیل بیشتر،قادر میسازد.این است که مشاهده تغییر پویا در بازده دوره و تغییر دینامیکی راندمان مجزا DMU ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. بقیه این مقاله به شرح زیر است.  بخش ۲  گرافیک مدل DEA  ومدل  پیشنهادی  ما را به تصویر می کشد. فرمولاسیون ریاضی در بخش ۳ ارائه شده است. ما در مورد مسئله ی منحصر به فرد بهره وری دوره در بخش ۴ بحث می کنیم.یک برنامه کاربردی برای تاسیسات برق ایالات متحده در بخش ۵ ارائه شده است.بخش ۶ همراه با مقایسه با نتایج توسط مدل SBM پویا مقاله را به پایان میرساند.

Dynamic DEA with network structure: A slacks-based measure approach

DEA پویا با ساختار شبکه: مبتنی بر اسلک روش اندازه گیری

a b s t r a c t

We propose a dynamic DEA model involving network structure in each period within the framework of a slacks-based measure approach. We have previously published the network SBM (NSBM) and the dynamic SBM (DSBM) models separately. Hence, this article is a composite of these two models. Vertically, we deal with multiple divisions connected by links of network structure within each period and, horizontally, we combine the network structure by means of carry-over activities between two succeeding periods. This model can evaluate (1) the overall efficiency over the entire observed period,(2) dynamic change of period efficiency and (3) dynamic change of divisional efficiency. The model can be implemented in input-, output- or non-(both) oriented forms under the CRS or VRS assumptions on the production possibility set. Finally, we applied this model to a dataset of US electric utilities and compared the result with that of DSBM.

  1. Introduction

Traditional DEA (data envelopment analysis) models deal with measurements of relative efficiency of decision making units (DMUs) regarding multiple inputs vs. multiple outputs (see Charnes et al. [4,5]). One of the drawbacks of these models is the omission of the internal structure of the DMUs. For example, many companies are comprised of several divisions that are linked to each other having division-specific inputs and outputs as well as links to other divisions. To reflect the actual world, the network DEA model was developed to take into account the internal structure of DMUs using link variables. In addition, companies’ activity generally continues across multiple periods. The dynamic DEA model was developed to evaluate DMUs performance from a long-term perspective using carry-over variables

کد:۱۲۶۸۸

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

DEA پویا با ساختار شبکه: مبتنی بر اسلک روش اندازه گیری

DEA پویا با ساختار شبکه: مبتنی بر اسلک روش اندازه گیری

نظری بدهید

بیست − نه =