توضیحات محصول

دانلود مقاله معماری مدرن  لیتوانیایی در زمان اتحاد جماهیر شوروی:با توجه به بازنگری که معماران در خود انجام داده اند

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۲۵۰۰ کلمه ۵ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۰ صفحه word فونت ۱۸ Arial (Body CS)

معماری مدرن  لیتوانیایی در زمان اتحاد جماهیر شوروی:با توجه به بازنگری که معماران در خود انجام داده اند

خلاصه

معماری مدرن در لیتوانی شوروی(۱۹۹۰-۱۹۴۴)درزمان اتحاد جماهیر شوروی سابق بسیار برجسته و چشمگیر میباشد.این معماری به این دلیل برجسته و حائز اهمیت  است که با در نظر گرفتن موقعیت محلی و نیز با حفظ بافت سنتی  محیط پیرامون خود صورت گرفته است.این متن در مورد بناهایی که توسط معماری مدرن لیتوانی پس از جنگ جهانی دوم یافت شد بحث مینماید. این پژوهشبر اساس مصاحباتی عمیق و نیمه ساختار یافته با تاثیرگذارترین معماران در آن زمان انجام یافته است.این متن نشان میدهد که :چگونه معماران فعال در آن زمان پدیده ی معماری ،اصول اولیه ی طراحی معماری و نیز موقعیت آن معماری را در جامعه درک میکردند.

Modern Lithuanian Architecture in Soviet Time: Self-Reflections by Architects

Abstract

Modern architecture in Soviet Lithuania (1944-1990) is outstanding in the context of former Soviet Union. It is distinguished for its contextual approach, link with the local tradition and regard to the natural environment. The paper discusses the premises under which modern Lithuania architecture was founded after World War II. The study is based on in-depth semi-structured interviews with the most influential architects, active at that time. The paper reveals: how the architects active at that time understand the phenomenon of architecture; their basic principles of architectural design; and the position of an architect in the society.

Keywords: Lithuanian architecture; modern architecture; Soviet period; architects’ interviews; attitudes towards architecture

کد:۱۰۳۶۳

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلو مقاله معماری مدرن لیتوانیاییدر زمان اتحاد جماهیر شوروی:با توجه به بازنگری که معماران در خود انجام داده اند

نظری بدهید

4 × 3 =