فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله کاربرد پلی الکترولیت ها در آماده سازی اولترا و نانوفیلتراسیون آب های آلوده به اورانیم

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۹۴۰کلمه ۶صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۱صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده: نقش پلی الکترولیت های با وزن مولکولی بالاتر و محلول در آب (پلی آکریل آمید و مشتقات آن، پرستول ها) بر روی فرایند اولترا و نانوفیلتراسیون آبهای آلوده U (VI) مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر اعمال شده بر میزان حذف U (VI) با pH و غلظت پلی آکریل آمید و مشتقات آن تعیین شد. حداکثر ضریب نگهداری U (VI) توسط غشاهای اولترا و نانوفیلتراسیون به دست آمده با این پلی الکترولیت ها، ۰٫۹۹۹ بود.

آلودگی محیط زیست یکی از اصلی ترین عوامل با تاثیر منفی بر  سلامت انسان است. آلودگی آب برخلاف قوانین و مقررات چالش هایی را به وجود می آورد، تعداد مرگ و میر را افزایش می دهد و طول عمر انسان را کوتاه می کند.  حتی پس از آماده سازی در تاسیسات برای تصفیه آب، آب در خطوط لوله اصلی در معرض آلودگی ثانویه قرار می گیرد و بنابراین نیاز به بهسازی اضافی دارد.روش های مختلف (شیمیایی، فیزیکوشیمیایی، بیولوژیکی، بیوشیمیایی) برای تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرند [۱-۳]. با این حال، زمانی که فن آوری های غشایی، به درستی استفاده می شود، دارای مزایای خاصی نسبت به سایر روش های تصفیه آب هستند.

Use of Polyelectrolytes in Ultra- and Nanofiltration Treatment of Uranium-Contaminated Waters

Abstract—The effect of water-soluble high-molecular-weight polyelectrolytes (polyacrylamide and its deriva- tives, Praestols) on ultra- and nanofiltration treatment of U(VI)-contaminated waters was studied. The influence exerted on the degree of U(VI) removal by pH and concentration of polyacrylamide and its derivatives was determined. The maximal coefficient of U(VI) retention by both ultra- and nanofiltration membranes, attained with these polyelectrolytes, was 0.999.

One of the main factors negatively affecting the human health is environmental pollution. Consumption of water that does not meet sanitary rules and regula- tions deteriorates the demographic situation and short- ens the human life. Even after treatment at water treat- ment facilities, water is subjected to secondary con- tamination in main pipelines and therefore requires additional treatment

 کد:۱-۱۲۳۳۷

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

پنج × 3 =