دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

درمان چاقی

اعتیاد به غذا و جراحی bariatric: مرور سیستماتیک منابع نوشتاری

تعداد کلمات فایل انگلیسی :4100کلمه  12 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 11 صفحه word  فونت 14  B Nazanin

چکیده

تحقیقات در حال ظهور نشان می دهند که میزان اعتیاد به مواد غذایی در بین افرادی بالا است که به دنبال جراحی bariatric هستند اما اطلاعات کمی در مورد ویژگی‌های مرتبط و اهمیت تشخیصی اعتیاد به مواد غذایی پیش از عمل وجود دارد. بنابراین، این مقاله بررسی سیستماتیک و ترکیب مقالات مربوط به اعتیاد به مواد غذایی و عمل جراحی bariatric را ارائه می ‌دهد. مقاله ها از طریق پایگاه‌ها داده های PubMed و scopus شناسایی شدند، که منجر به مجموع ۱۹ مطالعه شد که اعتیاد به غذا را در بین بیماران پیش – و / یا پس از عمل جراحی bariatric را با استفاده از مقیاس اعتیاد به غذای ییل ارزیابی کردند. بیشتر مطالعات مقطعی بودند و تنها دو مطالعه با عطف به آینده، اعتیاد به مواد غذایی را هم پیش از عمل و هم بعد از عمل اندازه‌ گیری کردند. وجود اعتیاد به مواد غذایی پیش از جراحی با پیامدهای وزن پیش از جراحی و پس از جراحی مرتبط نبود، با این حال اعتیاد به مواد غذایی پیش از عمل به میزان گسترده‌ای با آسیب ‌شناسی روانی مرتبط بود. رابطه میان اعتیاد به غذا و سو مصرف مواد در میان افرادی که تحت عمل جراحی bariatric قرار دارند، متفاوت است. علاوه بر این، مطالعات بسیار کمی تلاش کرده‌اند تا ساختار اعتیاد به مواد غذایی را در میان بیماران جراحی bariatric تایید کنند. نتایج به دلیل محدودیت‌های روش ‌شناختی و اندازه‌های نمونه کوچک گزارش ‌شده در اکثر مطالعات، باید با احتیاط تفسیر شوند. تحقیقات دقیق آینده با نمونه‌های بزرگ ‌تر و متنوع‌ تر باید به طور موثری سودمندی بالینی و اعتبار ساختار اعتیاد به مواد غذایی را پس از جراحی bariatric مورد بررسی قرار دهند.

کلمات کلیدی: جراحی Bariatric، اعتیاد به غذا، چاقی، بازبینی

Food addiction and bariatric surgery: a systematic review of the literature

Summary
Emerging research suggests that rates of food addiction are high among individuals
seeking bariatric surgery, but little is known about associated features and
the prognostic significance of pre-operative food addiction. Thus, this article provides
a systematic review and synthesis of the literature on food addiction and
bariatric surgery. Articles were identified through PubMed and SCOPUS databases,
resulting in a total of 19 studies which assessed food addiction among
pre-bariatric and/or post-bariatric surgery patients using the Yale Food Addiction
Scale. Most studies were cross-sectional, and only two studies prospectively measured
food addiction both pre-operatively and post-operatively. The presence of
pre-surgical food addiction was not associated with pre-surgical weight or postsurgical
weight outcomes, yet pre-surgical food addiction was related to broad
levels of psychopathology. The relationship between food addiction and substance
misuse among individuals undergoing bariatric surgery is mixed. In addition, very
few studies have attempted to validate the construct of food addiction among bariatric
surgery patients. Results should be interpreted with caution due to the methodological
limitations and small sample sizes reported in most studies. Future
rigorous research with larger and more diverse samples should prospectively examine
the clinical utility and validity of the food addiction construct following
bariatric surgery.
Keywords: Bariatric surgery, food addiction, obesity, review.

کد:3-13422

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × سه =