توضیحات محصول

دانلود مقاله اصول بازاریابی رسانه های اجتماع

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۸۶۲۱کلمه ۱۸صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۸صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

رسانه های اجتماعی ساختارهای قدرت را در بازار متحول کرده اند. شواهد مشخص کننده انتقال قدرتی است که در حال وقوع است و ظهور نژاد جدیدی از مشتریان قدرتمند و پیشرفته ای که به دشواری می توان آنها را متاثر کرد . آنها را متقاعد و یا حفظ نمود . این مقاله ماهیت تاثیرات و وضعیت حاضر رسانه های گروهی را بیان میکند و بر نقش آنها به عنوان عوامل توانمندسازی مشتریان تاکید میکند . این مطالعه استعدادها و نقش آنها به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی را توصیف میکند و رشیوه های مختلف شرکت آنها به عنوان ابزارهای بازاریابی را نشان می دهد . این مطالعه دو استراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی ممکن را پیشنهاد میدهد : شیوه انفعالی ( غیر فعال ) که بر به کارگیری حوزه ی رسانه های اجتماعی به عنوان منبع صدای مشتریان و هوش بازار تکیه می کند . شیوه فعال یعنی شرکت دادن رسانه های اجتماعی به عنوان کانال های مستقیم بازاریابی و کانالهای تاثیرات مشتریان به عنوان ابزارهای شخصی سازی محصولات و آماده سازی آنها به عنوان سکوی همکاری و ابتکارات ساخت مشتریان میباشد . در پایان این مقاله جهت دهی های تحقیقات آینده را در پیرامون این عنصر جدید بازاریابی را شناسایی می کند

مقدمه :

بازاریابی به عنوان یک فعالیت مدیریتی و انضباطی علمی ، موضوع تغییرات اساسی در طول بیست سال گذشته بوده است بسیاری از محققان و شاغلین موافقند که برخی از اصول بازاریابی قدیمی کمرنگ شده اند در حالی که روشهای بازاریابی انبوه که در دهه های ۶۰ و ۷۰ مشهور بوده اند تاثیر گذاشته را ندارند گسترش رسانه ها ، جهانی شدن بازارها و ظهور نسل جدیدی از تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی – که اینترنت مشهورترین آنان است – قوانین بازار و پویایی بازار را با تضغیف موقعیت رقابتی مشترک تغییر می دهند و فرصت ها و توانمندی های جدید بسیاری را در اختیار افراد قرار می دهند .در پرتو این پیشرفت ها ، بحث های قدیمی بر سر نیاز به جهت یابی بازاریابی جدید شتاب جدیدی بدست آورده است . آنچه به نظر می رسد رخ داده باشد توافق عام بر سر نیاز به تعریف مجدد روش های بازاریابی است .محققان قبلا به بازاریابی رابطه محور به عنوان یک روش جایگزین بازاریابی اعتقاد داشتند در حالی که دیگران برنامه ی مشتری محور بر اساس آزادی ، شرکت ، همکاری ،خلق مشترک و تمایل طبیعی برای کمک به مشتریان به جای کنترل آنها را پیشنهاد می کنند .

Abstract

The Social Media have changed the power structures in the marketplace; evidence points to a major power migration taking place and to emergence of a new breed of powerful and sophisticated customer, difficult to influence, persuade and retain The paper outlines the nature, effects and present status of the Social Media, underlying their role as customer empowerment agents. It explains their aptitude and possible roles as part of the corporate Marketing strategy and identifies different ways of engaging them as marketing tools. The paper proposes two possible Social Media marketing strategies: a. The passive approach focusing on utilizing the Social Media domain as source of customer voice and market intelligence. b. The active approach i.e. engaging the Social Media as direct marketing and PR channels, as channels of customer influence, as tools of personalizing products and last but not least develop them as platforms of co-operation and customer-generated innovation. Finally the paper identifies future research directions around this new element of the marketing landscape

کد:fr130

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

2 × سه =