دانلود مقاله 69ق

توضیحات محصول

سرمایه داری وضو گرفته ( در اصل در قالب اسلامی )  : نقد علی شریعتی از سرمایه گرایی در کتاب اقتصاد اسلامی

تعداد کلمات فایل انگلیسی : 8500 کلمه 16 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :17 صفحه word فونت 14 B nazanin

چکیده :

جامعه شناس اسلامی ، دکتر علی شریعیت یکی از چهره های پیشرو در بازسازی مذهب در دنیای اسلام بوده که به خاطر شخصیت ضد سرمایه گرایی و چپ گرایی خویش در تاریخ اسلام شناخته می شود . در فلسفه تاریخی که وی آن را تعمیم بخشیده است ، مذهب را به توحدی ( وحدانیت خدا ) و شرک ( چندخدایی ) دسته بندی می کند . بنابر این دسته بندی جدید تاریخی ، جدال دیگر بر سر دین و سکولار نیست بلکه بین توحید و شرک است . موضوعبدست آوردن و توزیع اموال یکی از معیارهای اصلی دسته بندی دکتر شریعتی به شمار می رود . استدلال شریعتی بر این است که پیروان توحید و شرک را می توان در همه مذاهب اسلامی پیدا کرد . برای حمایت از این استدلال وی به دنبال چگونگی درک سرمایه گرایی اسلام و قانونی کردن آن رفت درحالیکه پیام های ضد سرمایه گرایی و دستورات اسلامی تنها کمی پس از چشم بر جهان بستنِ پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) به حاشیه رانده شد . وی رقابت بین پیروان نزدیک خویش را مبنی بر محتوای دستورات دقیق اقتصاد اسلامی تحلیل کرد و تعیین کرد که چطور این رقابت مسیری برای ایجاد درک قراردادهای اسلامی را ایجاد می کند ، علامت هایی که امروزه در جهان اسلام معاصر دیده می شود. وی از واژه ء سرمایه گرایی وضو گرفته برای تعریف سیاست های اقتصادی فرمانروایان مسلمین برای ایجاد اسلامی قابل قیاس با اصول اقتصادی سرمایه گرایی استفاده کرد .

واژگان کلیدی : سرمایه گرایی ، وضو گرفته ، اموال ، توحید ، شرک

Abluted Capitalism: Ali Shariati’s Critique of Capitalism in His Reading  of Islamic Economy

Abstract

Islamic sociologist Ali Shariati is a leading figure of the reconstruction of religious thought in the
Islamic world known especially for his anti-capitalist stance and leftist reading of Islamic history.
In the philosophy of history that he developed, he classified religions as religions of tawheed
(unicity of God) and religions of shirk (multiple gods). According to this new reading of history,
the main struggle is not between religion and secularism but between religions of tawheed and of
sheerk. The issue of the gaining and the distribution of the property is central to his classification.
Shariati argued that followers of tawheed and of sheerk can be found in all religions including
Islam. To support his argument Shariati explored how capitalistic understanding of Islam has
been developed and legalised while anti-capitalist messages and orders of Islam were marginalised
and illegalised just after the death of the Prophet Mohammed. He analysed the rivalry between
his close companions over the content of a proper Islamic economic order and how this rivalry
gave way to two contradicting understanding of Islam, marks of which can be seen today in the
contemporary Muslim world. He coined the term ‘abluted capitalism’ to define the economic
policies of Muslim sovereigns to make Islam compatible with capitalist economic principles.
Keywords
Capitalism, abluted, property, tawheed, sheerk

کد:2-13376

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 11 =