فروش مقاله

توضیحات محصول

شیوع تریکومونیازیس در میان زنان ۱۸ تا ۴۸ ساله در شمال غرب ایران

تعداد کلمات فایل انگلیسی: ۱۸۰۰ کلمه در ۵ صفحه pdf

تعداد کلمات فایل ترجمه: ۱۸۱۶ کلمه در ۵ صفحه word فونت ۱۲ B Nazanin

 

شیوع تریکومونیازیس در میان زنان ۱۸ تا ۴۸ ساله در شمال غرب ایران

چکیده

سابقه و هدف:هدف این مطالعه،بررسی شیوع تریکومونیازیسدر میان زنان ۱۸ تا ۴۸ ساله ساکن استان اردبیل واقع در شمال غرب ایران و بررسی ارتباط بین فاکتورهای جمعیتی و خطر ابتلا به عفونت است.

روش‌ها: نمونه‌های ترشحات واژینالی ۹۱۴ زن ۱۸ تا ۴۸ ساله که به درمانگاه زنان بیمارستان سبلان استان اردبیل (ایران، ۲۰۱۴) مراجعه کرده بودند؛ جمع‌آوری شد و ابتلا به عفونت تریکوموناس واژینالیسبا استفاده از لام مرطوب و محیط کشت دورسه[۱] مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، اطلاعات دموگرافیک با استفاده از پرسشنامه و همچنین معاینه بالینی جمع‌آوری شدند و با استفاده از نسخه ۱۶ نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون کای اسکوئر و آزمون tمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج:از ۹۱۴ نمونه مورد مطالعه، آلودگی به تریکوموناس واژینالیس توسط روشلام مرطوب ۳٫۳۸ درصد و توسط روش کشت انگل ۴٫۴۸% تعیین شد. حساسیت روش مستقیم یا لام مرطوب در مقایسه با روش کشت (روش استاندارد) ، ۷۵٫۶% بود. ما یک رابطه آماری معنی‌داربین عفونت تریکومونیازیس و تولد زودرس یافتیم (p=0.011).

نتیجه‌گیری:شیوع تریکومونیازیس در استان اردبیل در مقایسه با آمار جهانی (۷۴%-۵)، پایین است. جالب توجه است، نتایج این مطالعه (۴٫۸۴%) با نتایج به دست آمده در تبریز (۴٫۴۶%) مشابه بود.

کلمات کلیدی: تریکومونیازیس، تریکوموناس واژینالیس، شیوع، زنان، ایران

Prevalence of Trichomoniasis among 18-48 Year-old Women in Northwest of Iran

Abstract Background: The aims of this study were to examine the prevalence of tri­chomoniasis among women aged 18 to 48 yr in Ardabil, northwestern Iran and the relationship between demographic factors and the risk of infection. Methods: Vaginal discharge samples of 914 women aged 18 to 48 yr, referred to Gynecology Clinic of Sabalan Hospital of Ardabil, Iran in 2014, were col­lected and Trichomonas vaginalis infection was examined using wet mount and Dorset culture medium. In addition, demographic data was collected using a questionnaire as well as clinical examination, and analyzed with SPSS ver. 16, using Chi-square test, and /-test. Results: Of the 914 samples studied, 3.38% by wet mount and 4.48% by para­site culture were infected by T. vaginalis. Sensitivity of direct or wet mount me­thod was 75.6% compared to culture method (standard). We found a significant statistical  relationship  between  trichomoniasis  infection  and preterm birth (P=0.011). Conclusion: The prevalence of trichomoniasis in Ardabil compared to global statistics (5%-74%) is low. Interestingly, the results of this study (4.84%) were consistent with the results obtained in Tabriz (4.46%)

Keywords: Trichomoniasis, Trichomonas vaginalis, Prevalence, Women, Iran

کد:donya68-1

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

شیوع تریکومونیازیس در میان زنان 18 تا 48 ساله در شمال غرب ایران

نظری بدهید

هشت + 18 =