دانلود مقاله 69ق

توضیحات محصول

عملیات Industry 4.0 برای تدوین پیکربندی پارامتری به روش خودکار در یک فرایند پرسازی بطری مربوط به صنایع با مقیاس کوچک الی متوسط به کمک PLC و SCADA.

تعداد کلمات فایل انگلیسی :2000 کلمه  6 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 7 صفحه word  فونت 14 B Nazanin

چکیده

روندهای اخیر فرایندهای تولید، از جمله Industry 4.0 یا I4.0 تلاش دارند تا سیستم های دستی موجود را با فرایندهای قابل پیکربندی و کنترل شده کاملا خودکار جایگزین کنند تا کل سیستم تولید بهبود یابد. این مقاله راهکاری را برای رهگیری دقیق تولید، کاهش کنترل دستی و کارایی بررسی فرایند پرسازی بطری در یک کارخانه نوشیدنی کوچک با اجرای مفاهیم پایه I40 از جمله تمرکززدایی و تحلیل داده های زمان واقعی تدوین کرده است. برای شبیه سازی عملیات فرایند پرسازی بطری ها از دستگاه Siemens S7-1200 PLC استفاده گردید که از طریق اترنت TCP/IP به یک صفحه کاربری ZENON SCADA Human Machine Interface یا HMI مرتبط بود. راهکار پیشنهادی که با مدلسازی تولید بطری های پر در تابع زمانی تدوین شد، باعث می شود که ناظران از پیکربندی به روش دستی برای پارامترهای فرایند پرسازی بطری راحت شوند و به طور مستقیم مراحل تولید را روی SCADA به کمک اطلاعات مرتبط نظارت کنند. این کار باعث بهینه سازی زمان تولید با کاهش مداخلات کاربران با کل فرایند می شود. در پایان مقاله، نتایج تجربی به طور گرافیکی رسم شده تا مزیت های راهکار پیشنهادی را نشان بدهد.

کلیدواژه ها: فرایند پرسازی بطری، نرم افزار Industry 4.0، رهگیری تولید، PLC، SCADA، پیکربندی پارامترها به روش خودکار

An Industry 4.0 approach to develop auto parameter configuration of a bottling process in a small to medium scale industry using (SMPM 2019)  An Industry 4.0 approach to develop auto parameter configuration of a bottling process in a small to medium scale industry using

PLC and SCADA

Abstract

Recent trends of manufacturing processes, like Industry 4.0 (I4.0), strive to replace existing manual systems with fully self-controlled, reconfigurable processes to improve the overall production system. This paper develops a strategy to track closely the production, reduce the manual control and efficiently monitor the bottling process of a small beverage plant by implementing 140 basic concepts such as decentralization and real-time data analyses. A Siemens S7-1200 PLC communicating via Ethernet TCP/IP with a ZENON SCADA Human Machine Interface (HMI) was used to simulate the operations of a bottling process. The proposed strategy, developed by modeling bottling production as a time function, allows supervisors to be free from manually configuring bottling process parameters and monitor production steps directly on the SCADA with relevant information.This optimizes production time by reducing users’ interferences with the overall process. At the end of the papors to be free from manuallyer, the experimental results were graphically plotted to illustrate the benefits of the proposed strategy.

کد:13543

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × پنج =