دانلود مقاله 75س

توضیحات محصول

محدود کننده نوری انعکاسی مبتنی بر انتقال رزونانس

تعداد کلمات فایل انگلیسی: 5508کلمه 15صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:  7صفحه word فونت14 b nazanin

 

النا ماکری[1] و تسامپیکوس کوتوز[2]

دپارتمان فیزیک، دانشگاه وسلیان[3]، میدلتون، کانکتیکات 06459، ایالات متحده آمریکا

محدود کننده های نوری، تابش سطح پایین را انتقال می دهند در حالی که پالس های الکترومغناطیسی را با انرژی بیش از حد (محدود کننده های انرژی) یا با شدت پیک بسیار بالا (محدود کننده های توان) متوقف می کنند. یک محدود کننده نوری معمولی، اکثر اشعه های سطح بالا را جذب می کند، در حالی که می تواند گرمای بیش از حد و تخریب را ایجاد کند. در اینجا، ما مفهوم یک محدود کننده انرژی انعکاسی را معرفی می کنیم که پالس های الکترومغناطیسی را با انرژی به شدت زیاد با بازگشت انعکاسی آنها به فضا متوقف می کند، بجای اینکه انها را جذب کند.

این ایده از یک لایه معیوب با تانژانت اتلاف وابسته به دما در یک ساختار فوتونی با اتلاف کم، استفاده می کند.  پالس کم انرژی با فرکانس مرکزی نزدیک به حالت نقص موضعی از این طریق عبور خواهند کرد. اما اگر انرژی تجمعی انجام شده توسط پالس، از سطح اطمینان فراتر رود، ساختار کامل فوتونیک در یک محدوده با تکرار گسترده، به شدت انعکاسی (بدون جذب) می شود. مکانیسم فیزیکی اصلی مبتنی بر عدم تقارن امپدانس خود تنظیم شونده است که به صورت چشمگیری با انرژی تجمعی حمل شده توسط پالس افزایش می یابد.

  1. مقدمه

حفاظت از اجزای نوری حساس از تابش بسیار شدید، کاربردی از محدوده مایکروویو و ارتباطات نوری از حساسیت نوری دارد [3-1]. در نتیجه، تلاش تحقیقاتی قابل توجه بر توسعه طرح های حفاظتی متمرکز شده است و موادی که کنترل تابش نوری و مایکروویو سطح بالا (از جمله چشم انسان) و آنتن های مایکرویو [9-4]، را ارائه می کنند، محدود کننده های نوری شامل کلاس مهمی از چنین دستگاه های محافظتی می باشند. آنها قصد دارند که پرتوهای سطح پایین را انتقال دهند، در حالی که پالس های نوری را با میزان بیش از حد پرتوهای تابشی متوقف می کنند.

Reflective optical limiter based on resonant transmission

Optical limiters transmit low-level radiation while blocking electromagnetic pulses with excessively high energy (energy limiters) or with excessively high peak intensity (power limiters). A typical optical limiter absorbs most of the high-level radiation, which can cause its overheating and destruction. Here we introduce the concept of a reflective energy limiter which blocks electromagnetic pulses with excessively high total energy by reflecting them back to space, rather than absorbing them. The idea is to use a defect layer with temperature-dependent loss tangent embedded in a low-loss photonic structure. The low-energy pulses with central frequency close to that of the localized defect mode will pass through. But if the cumulative energy carried by the pulse exceeds certain level, the entire photonic structure becomes highly reflective (not absorptive) within a broad frequency range. The underlying physical mechanism is based on self-regulated impedance mismatch which increases dramatically with the cumulative energy carried by the pulse.

    1. INTRODUCTION

The protection of photosensitive optical components from high incident radiation has applications ranging from mi­crowave and optical communications to optical sensing 11-3]. As a result, a considerable research effort has focused on developing protection schemes and materials that provide control of high-level optical and microwave radiation and prevent damages of optical sensors (including the human eye) and microwave antennas [4-9]. Optical limiters constitute an important class of such protection devices. They are supposed to transmit low-level radiation, while blocking light pulses with excessively high level of radiation

کد:13361

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

 

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + نه =