دانلود مقاله6e

توضیحات محصول

نانوفیبرهای   رسوب کرده بر سطح برای تخریب فتوکاتالیستی آلاینده های آلی

تعداد کلمات فایل انگلیسی :4788کلمه  11 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 17 صفحه word  فونت 14  B Nazanin

چکیده

فتوکاتالیز به عنوان یک فرایند سازگار با محیط زیست در نظر گرفته شده که قادر است آلاینده های آلی را تجزیه کند و  به طور فزاینده ای برای تصفیه آب و هوا بکار گرفته شده است. فتوکاتالیست ها با  داشتن مورفولوژی لایه فیبری، کاندیدهای جذابی برای کاربردهای عملی هستند که به دلیل  ابعاد ساختاری بالا و عملکرد  فتوکاتالیستی بهبود یافته شان می باشد.  این مقاله تولید و  مشخصات لایه های نانوفیبر  ساپورت شده،  تولید  شده از طریق فرایند الکتروریسی و ترسیب کرده روی یک صفحه شیشه ای از طریق تبخیر حلال را شرح می دهد.  ساختار های بدست آمده از طریق پراکنش اشعه-x، میکروسکوپی الکترونی روبشی و  عبوری، و الیپسومتری شناسایی شدند.  بسته به دمای کلسینه شدن، فیبرها فازهای کریستالی آناتاز و  روتیل  را به خود گرفتند.  نانوفیبرهای ساپورت شده یک لایه فشرده اما متخلخل را کسب کردند.  فعالیت کاتالیستی از طریق تجزیه متیلن بلو و اگزالیک اسید تحت نور UV مشخص شد. لایه نانوفیبر به عنوان یک محیط کاتالیست رقابتی بر اساس خواص ساختاری و  کارایی تحریب چندین آلاینده آلی مورد تایید قرار گرفت.

کلمات کلیدی: فتوکاتالیز، ، الکتروریسی، آلاینده های آلی.

1-مقدمه

فتوکاتالیز فرایند تسهیل  واکنش های شیمیایی تحت تابش نور و با حضور یک کاتالیست می باشد. که وسیعا به عنوان یک فرایند نسبتا پاک، به دلیل ورودی کم مواد و انرژی و مینمم مقدار ضایعات خروجی در نظر گرفته شده است. یکی از کاربردهای اصلی شامل بخش تکنولوژی-تمیز می باشد که تجزیه آلاینده های آلی در هوا یا آب بیان شده است.

اکسیدهای فلزی مختلف شامل  و  غیره می توانند به دلیل توانایی برای جذب نور به عنوان  فتوکاتالیست استفاده شوند، در نتیجه جفت های الکترون-حفره ایجاد می کنند که تبدیلات شیمیایی ترکیبات رسوبی را ممکن می سازند. ویژگی اصلی فتوکاتالیست توانایی برای تولید مجدد ترکیب شیمیایی آن بعد از هر چرخه برهمکنش ها می باشد. بهرحال، مهم است ذکر شود که نیمه هادی هایی با  شکاف باند باریک مستعد برای پیوند شیمیایی ضعیفتر هستند که  ان  را  برای خوردگی نوری حساس می سازد، در حالی که نیمه هادی هایی با شکاف باند پهن تر، به فتون های ماورابنفش پر انرژی تر نیاز دارند تا جفت های حامل بار تحریک شوند. تیتانیوم دی اکسید (، که گاهی اوقات تیتانیا هم خوانده می شود) به عنوان  فتوکاتالیست بسیار رایج ثبت شده که به دلیل  پایداری شیمیایی و پایداری ان  در برابر خوردگی نوری، در دسترس بودن و هزینه رقابتی ان  می باشد.

Surface-deposited nanofibrous TiO2 for photocatalytic degradation of organic pollutants

Abstract Photocatalysis is considered as an environmentfriendly process able to decompose organic pollutants and increasingly applied to water and air purification. Photocatalysts having the morphology of a fibrous layer are attractive candidates for practical applications due to their high structural dimensionality and improved photocatalytic performance. This paper describes the production and characterization of supported TiO nanofibre layers, produced by electrospinning process and deposited on a glass plate via solvent evaporation. The obtained structures were
characterized by X-ray diffraction, scanning and transmittance electron microscopies, and ellipsometry. Depending on calcination temperature, fibres contained anatase or anatase and rutile crystal phases of TiO 2 . The supported nanofibres formed a compact but fenestrate layer. The catalytic activity was determined by the decomposition of methylene blue and oxalic acid under UV light. The nanofibre layer proved as a competitive catalyst media based on structural properties and the degradation efficiency of several organic pollutants.

کد:13432

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + دو =