دانلود مقاله6e

توضیحات محصول

نگرش حامیان فوتبال اروپا نسبت به بازاریابی کمین

تعداد کلمات فایل انگلیسی:8500کلمه 21صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:34صفحه word فونت14 b nazanin

 

چکیده

هدف – هدف از این مقاله بررسی نگرش‌ها نسبت به بازاریابی کمین در اتحادیه اروپا در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های اروپا در سال ۲۰۱۶ است که به دنبال بررسی احساسات هواداران نسبت به بازاریابی کمین  است.

طراحی / روش‌شناسی / رویکرد – یک پرسشنامه ۲۴ موردی ایجاد شد، شناخت کلی مصرف کنندگان و علاقه به بازاریابی کمین ؛ با پیروی از Dickson و همکاران (۲۰۱۵) بررسی شد، نگرش‌های خاص صنعت بررسی شدند، دیدگاه حامیان در مورد بازاریابان کمین صنعت آبجو و قمار ارزیابی شد.

یافته‌ها – نتایج نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد که طرفداران به طور حاشیه‌ای در مورد شیوه های کمین از سوی برندهای آبجو یا قمار بخشنده هستند تا این که به طور کلی، اما یک نفرت غالب نسبت به بازاریابی کمین از دیدگاه اخلاقی مشاهده شده‌است. به طور مهمی، با این حال، یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که مقررات تبلیغاتی خاص صنعت تاثیر کمی بر دیدگاه‌های طرفدار دارند.

مضامین عملی – نتایج مطالعه اثرات قابل‌توجهی را برای نظریه بازاریابی و عمل نشان می‌دهد: برای برندهای کمین گر، این نشان می‌دهد که آن‌ها به احتمال زیاد تاثیر مخربی بر رویدادها و حامیان رسمی آن‌ها دارند. برای حامیان رسمی، یک سطح از تهدید ناشی از کمین گران همچنان باقی می‌ماند چون به نظر می‌رسد که مصرف کنندگان دیدگاه‌های قوی در مورد عملکرد کمین گر ندارند.

اصالت / ارزش – روش‌های مطالعه، مطالعات قبلی را در نگرش‌های مصرف‌کننده نسبت به بازاریابی کمین ، متمرکز کرده و به طور خاص بر درک و احساسات  طرفداران به جای تعمیم تجربی جمعیت‌های مصرف‌کننده تمرکز می‌کنند. با توجه به مخاطبان هدف حامیان مالی و بازاریابان کمین ، این تاکید بر نگرش‌های طرفدار نشان‌دهنده یک مسیر مهم در تحقیقات اثرات کمین است.

کلید واژه‌ها: حمایت مالی، بازاریابی کمین، نگرش‌های هوادار، رویدادهای ورزشی مگا

 

European football supporter attitudes toward ambush marketing

Nick Burton
Department of Sport Management, Brock University, Ontario, Canada, and
Abstract
Simon Chadwick
Department of Sports Enterprise, University of Salford, Salford, UK
Purpose – The purpose of this paper is to explore attitudes towards ambush marketing at the 2016
Union of European Football Associations European Championships, seeking to examine fan affect towards
ambush marketing.
Design/methodology/approach – A 24-item survey questionnaire was constructed, exploring consumers’
general cognition and affection of ambush marketing; following Dickson et al.’s (2015) design, industry-specific
attitudes were canvassed, assessing supporters’ views of beer and gambling industry ambush marketers.
Findings – Results indicate that fans appear to be marginally more forgiving of ambush practices from beer
or gambling brands than across ambushing more generally, yet a prevailing antipathy towards ambush
marketing from an ethical perspective was observed. Importantly, however, the study’s findings suggest that
industry-specific advertising regulations bear little impact on fan perspectives.
Practical implications – The study’s results bear notable implications for marketing theory and practice:
for ambushing brands, this suggests that they are rather less likely to be have a disruptive effect on events
and their official sponsors. For official sponsors, a level of threat from ambushers nevertheless remains as it
would appear consumers do not have strong views about the practice of ambushing.
Originality/value – The study’s methods build upon and extend previous studies into consumer attitudes
towards ambush marketing, specifically focusing on the perceptions and affect of fans in lieu of more
empirically generalisable consumer populations. Given the target audiences of sponsors and ambush
marketers, this emphasis on fan attitudes represents an important direction in ambush affect research.
Keywords Sponsorship, Ambush marketing, Fan attitudes, Mega sporting events
Paper type Research paper

کد:13321

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی