دانلود مقاله

توضیحات محصول

وابستگی اعتیاد به غذا در افراد چاقی که به دنبال جراحی bariatric هستند

تعداد کلمات فایل انگلیسی :4700کلمه  9 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 15 صفحه word  فونت 14  B Nazanin

آنچه که در حال حاضر در مورد این موضوع مشخص است

* چاقی و خوردن بیش از حد خوردن، شباهت‌هایی با رفتارهای اعتیاد آور را نشان می‌دهد.

* چاقی، خوردن بیش از حد و مصرف مواد با تکانشگری همراه است.

* تحقیقات درباره رابطه بین مصرف الکل و چاقی متناقض است.

آنچه این مطالعه می‌افزاید:

* یک زیرمجموعه اساسی از افراد چاقی که به دنبال جراحی bariatric هستند را می توان به عنوان معتاد به غذا طبقه ‌بندی کرد.

اعتیاد به مواد غذایی ممکن است مربوط به کاهش مصرف الکل در بیماران پیش bariatric است و اعتیاد به مواد غذایی و مصرف الکل باشد به صورت متمایزی به جنبه‌های خاصی از تکانشگری مرتبط هستند.

* اعتیاد به غذا و تکانشگری به طور تعاملی استفاده از الکل را پیش ‌بینی کردند، که نشان می‌دهد که فعل و انفعال پیچیده‌ای بین سبک خوردن، عوامل روان ‌شناختی و مصرف الکل، مستقل از توده بدنی وجود دارد.

چکیده

شواهد اخیر نشان می‌دهد که غذای خوش‌ طعم، و کم ‌کالری می‌تواند یک پتانسیل اعتیاد آور داشته باشد. بر این اساس، چاقی و مصرف بیش از حد چنین غذاهایی با رفتار اعتیاد مانند خوردن در ارتباط بوده‌اند. این مطالعه بررسی می‌کند که آیا افراد مبتلا به چاقی را می توان به عنوان معتاد به غذا طبقه ‌بندی کرد و چه عواملی بین افراد معتاد به غذا و افراد غیر معتاد به غذا تفاوت ایجاد خواهند کرد. ما نسخه آلمانی مقیاس اعتیاد به غذای ییل و دیگر پرسشنامه‌ها را برای افراد چاق که به دنبال جراحی bariatric هستند بکار گرفتیم (N = ۹۶). نتایج نشان داد که ۴۰ % از نمونه را می توان به عنوان معتاد به غذا تشخیص داد. افراد معتاد به غذا تمایل بیشتری به غذا، آسیب‌شناسی روانی اختلال بیشتر در خوردن و علائم افسردگی بیشتر نسبت به گروه غیر معتاد گزارش کردند. سن، توده بدنی و توزیع جنسیت بین گروه‌ها تفاوتی ایجاد نمی کردند. گروه اعتیاد به مواد غذایی دارای تکانشگری توجه بالاتر، اما تکانشگری حرکتی مشابه و برنامه‌ ریزی نشده بودند و نمرات پایین تری در تست تشخیص اختلالات الکل (AUDIT) در مقایسه با گروه غیر معتاد داشتند. امتیازها در AUDIT با تکانشگری، تنها در گروه غیر معتاد مرتبط بودند. ما نتیجه می ‌گیریم که شیوع اعتیاد به مواد غذایی در مقایسه با جمعیت عمومی و افراد چاقی که به دنبال جراحی bariatric نیستند، در داوطلبان جراحی bariatric بیشتر است. تشخیص اعتیاد به مواد غذایی با آسیب ‌شناسی خوردن بیشتر و افسردگی همراه است. علاوه بر این، تنها تکانشگری توجه، اما نه ابعاد دیگر تکانشگری، با خوردن اعتیاد آور مرتبط است. در نهایت، اعتیاد به غذا و تکانشگری به طور متقابل استفاده از الکل را پیش ‌بینی کردند و نقش حیاتی متغیرهای روان ‌شناختی و سبک خوردن در تعیین مصرف الکل در بیماران prebariatric، مستقل از توده بدنی را نشان دادند.

کلمات کلیدی: جراحی Bariatric، خوردن از روی خوشگذرانی، اعتیاد به غذا، چاقی

Correlates of food addiction in obese individuals seeking bariatric surgery

Summary

Recent evidence suggests that palatable, high-calorie foods may have an addictive
potential. Accordingly, obesity and overconsumption of such foods have been
associated with addiction-like eating behaviour. The present study investigated
whether individuals with obesity can be classified as food-addicted and which
factors would differentiate between food-addicted and non-addicted individuals.
We administered the German version of the Yale Food Addiction Scale and other
questionnaires to obese individuals seeking bariatric surgery (N = 96). Results
showed that 40% of the sample could be diagnosed as food-addicted. Foodaddicted
individuals reported more frequent food cravings, higher eating disorder
psychopathology and more depressive symptoms than the non-addicted group.
Age, body mass and gender distribution did not differ between groups. The food
addiction group had higher attentional but similar motor and non-planning
impulsivity, and had lower scores on the Alcohol Use Disorders Identification Test
(AUDIT) compared with the non-addicted group. Scores on the AUDIT were
associated with impulsivity in the non-addicted group only. We conclude that the
prevalence of food addiction is higher in candidates for bariatric surgery compared
with the general population and obese individuals not seeking bariatric
surgery. A diagnosis of food addiction is associated with higher eating pathology
and depression. Moreover, only attentional impulsivity, but not other dimensions
of impulsivity, is associated with addictive eating. Finally, food addiction and
impulsivity interactively predicted alcohol use, suggesting a crucial role of psychological
variables and eating style in determining alcohol consumption in prebariatric
patients, independent of body mass.
Keywords: Bariatric surgery, binge eating, food addiction, obesity.

کد:2-13422

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × پنج =