دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله واسط‌ های شبکه‌ ی هوشمند برای کاربردهای پیشرفته‌ی خودرویی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:9صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:11صفحه word فونت14 Arial

محاسبات در خودرو به طور چشم‌گیری افزایش یافته است، که توسط واحدهای کنترل الکترونیک (ECUها) می‌باشد که شبکه‌های به طور فزاینده پیچیده و یکنواخت را مرتبط می‌سازد و چالش‌هایی در زمینه‌ی مقیاس‌پذیری، تایید، و امنیت اعمال می‌کند. در این مقاله، مفهوم واسط‌های شبکه‌ی هوشمند را توضیح می‌دهیم که محاسبات قابل برنامه‌ریزی را در لایه‌ی شبکه ترکیب می‌کند تا تلورانس خطای سطح سخت‌افزار، تثبیت مورد استعمال با ایزوله‌سازی کافی، و امنیت سطح سیستم را قادر می‌سازد.

در شبکه‌های خودرویی، محاسبه و ارتباط اغلب به طور مجزا در نظر گرفته می‌شود، اگر چه به طور چشم‌گیری به همدیگر تاثیر می‌گذارند. تایید سیستم کلی فرآیندی است که شامل درک تاخیر محاسباتی و ارتباطی می‌باشد و اینکه این موارد چگونه بر روی کاربردهای لایه‌ی بالاتر که در این شبکه‌ها اعمال شده‌اند، تاثیر می‌گذارند. در این متن، واسط‌های شبکه برای جابجایی دیتا بین پردازش‌گرها در ECUها و شبکه به آسانی عمل می‌کنند، که مطابق مشخصه‌های پروتکل اتخاذ شده هستند.

محاسبات در خودرو به طور چشم‌گیری افزایش یافته است، که توسط واحدهای کنترل الکترونیک

Computing in vehicles has increased dramatically,
with electronic control units (ECUs) communicating
over increasingly complex and heterogeneous
networks and presenting challenges in scalability, validation, and security. In this article,
we describe the concept of smart network interfaces incorporating programmable
computation at the network layer to enable hardware-level fault tolerance, application
consolidation with sufficient isolation, and system-level security.

In automotive networks, compute and communication are often considered distinctly, though
they affect each other significantly. Overall system validation is a process that involves understanding
the computational and communication delays and how these impact the higher layer
applications implemented on these networks. Within this context, network interfaces serve
simply to move data between the processors in the ECUs and the network, abiding by the specifications
of the adopted protocol.

 

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

محاسبات در خودرو به طور چشم‌گیری افزایش یافته است، که توسط واحدهای کنترل الکترونیک