توضیحات محصول

دانلود مقاله سازمانهای متوسط کوچک: استفاده از تجارت الکترونیک B2B برای جهانی شدن

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۰۹۰  کلمه ۱۰ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۱۲ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

سازمانهای متوسط کوچک: استفاده از تجارت الکترونیک B2B برای جهانی شدن

ورونیکا اس. موئرتینی

چکیده

در راستای رشد اینترنت، تجارت الکترونیک کسب و کار به کسب و کار (B2B ) به سرعت در حال شد بوده است. سازمانها در سراسر جهان مزایای تجارت الکترونیک B2B در نظر گرفته اند، که می تواند با استفاده از وب سایتهای جهانی بازار B2B تحقق یافته اند. هزاران نفر از شرکتهای کوچک و متوسط اندونزی به وبسایتهای بازار جهانی متصل شده اند. با این حال، براساس تحلیل نتایج این تحقیق، جای تردید دارد که SMEها در محصولات بازرایابی از طریق این وب سایتهای بازاری با وجو مزایای بالقوه وب سایت موفق بوده اند. این مقاله نتایج تحقیق را بیان می کند، مشکلات شناسایی می شوند و توصیه هایی برای SMEهای اندونزی انجام می شود، هدف دولت و سازمانها این است که SMEهای اندونزی را برای جهانی شدن توسعه دهند. توصیه ها شامل چگونگی توسعه وب سایتها به درستی می شود، اینکه چطور به وبسایتهای بازر تجارت الکترونیک B2B متصل شوند و چطور ارتباط موثری در برخورد با خریداران بالقوه بین المللی داشته باشند.

۱٫مقدمه

تجارت الکترونیک برای اولین بار در سال ۱۹۹۵ به شکل اولیه آن اجرا شد، که فروش تبلیغات بنری بود. از آن زمان به بعد، تجارت الکترونیک به سرعت توسعه یافته است. در حال حاضر، براساس ارتباط بازار، تجارت الکترونیک به صورت کسب و کار به مصرف کننده (B2C)، کسب و کار به کسب و کار (B2B) و مصرف کننده به مصرف کننده (C2C) طبقه بندی می شود. در راستای رشد اینترنت، این سه مورد به صورت نمایی در حال رشد هستند.

Small Medium Enterprises: On Utilizing Business-to-Business e-

Commerce to Go Global

Veronica S. Moertinia

Abstract

In line with the growth of the Internet, the Business-to-Business (B2B) e-commerce has also been growing rapidly. Enterprises all over the world have been going global by taking the advantages B2B e-commerce, which can be materialized by joining global B2B marketplace websites. Thousands of Indonesian SMEs have joined these marketplace websites. However, based on analyzing the survey results, it is doubtful that the SMEs have been successful in marketing products via these marketplace websites despite the potential advantages of the websites. This paper presents the survey results, problems identified and recommendations for Indonesian SMEs, the government and organizations aiming to develop Indonesian SMEs to go global. The recommendations include how to develop company websites properly, how to join B2B e-commerce marketplace websites and how to communicate effectively in dealing with potential international buyers.

Keywords: SMEs in Indonesia; B2B marketplace e-commerce; use of B2B marketplace by Indonesian SMEs

کد:۹۷۲۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

استفاده از تجارت الکترونیک B2B برای جهانی شدن

نظری بدهید

دوازده − هشت =