توضیحات محصول

دانلود مقاله مشروعیت مدیریت: روش های استراتژیک و نهادی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۳۷۷۰ کلمه ۴۰ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۴۶ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

مشروعیت مدیریت: روش های استراتژیک و نهادی

این مقاله منبعی بزرگ اما متنوع در مورد مشروعیت سازمانی ایجاد می کند، تشابهات و تفاوتهای بین روش های استراتژیک و نهادی پیشرو را برجسته می کند. این بررسی سه فرم اولیه ی مشروعیت: عملی، بر اساس علاقه مخاطب؛ اخلاقی ، مبتنی بر تایید هنجاری؛ و شناختی، مبتنی بر قابلیت درک و در نظر گرفته شده برای grantedness را شناسایی می کند. این مقاله سپس استراتژی هایی را برای سود بردن، حفظ و بازسازی مشروعیت هر نوع امتحان میکند ، وعده ها و مشکلات چنین مهارتهای ابزاری راپیشنهاد می کند.
نظریه پردازان اولیه مدیریت سازمانها را به صورت سیستم منطقی مشاهده کرده اند، ماشین های اجتماعی برای تبدیل موثر مواد ورودی به مواد خروجی طراحی شده اند. بعلاوه، نظریه پردازان دوره اغلب سازمانها را به صورت نهادهای محکم به تصویر کشیده اند که به طور واضح از محیط پیرامون مشخص شده اند. منابع تحقق یافته در دروازه های کارخانه، تکنولوژی های تولید خودشان را به مهندسان نشان دادند، و محصولات تبخیر شده از اسکله بارگیری ، همگی فرایض سابق هستند. از اواخر دهه ۱۹۶۰، به هرحال، این تصورات دستخوش تغییرات زیادی بوده اند. تئوری های سیستم باز مرزهای سازمانی مفهومی به صورت متخلخل و مسئله ساز داشته اند، و تئوری های نهادی تاکید کرده اند که بسیاری از دینامیک ها در محیط سازمانی نه تنها از ضرورتهای تکنولوژیکی یا مواد بلکه از هنجارهای فرهنگی ، نمادها، اعتقادات و آیین ها توسعه می یابند. در هسته این تبدیلات فکری مفهوم مشروعیت سازمانی قرار می گیرد. با الهام از کار بنیادی Weber(1978) و Parsons (1960) محققان مشروعیتی برای نقطه تکیه گاه ابزارهای تئوریکی توسعه یافته ایجاد کرده اند که نیروهای هنجار و شناختی را بیان می کند که حامیان سازمانی را محدود، ایجاد و تقویت می کند.
با وجود مرکزیت ان، به هرحال، منبع در مورد مشروعیت سازمانی به طور شگفت انگیزی اسکله مفهومی شکننده فراهم می کند. بسیاری از محققان عبارت مشروعیت را بکار می گیرند، اما تعداد اندکی ان را تعریف می کنند. بعلاوه، بسیاری از روش ها تنها یک جنبه محدود از پدیده را به صورت کل پوشش می دهد و توجه کمی به سیستماتیک کردن چشم اندازهای جایگزین یا به توسعه واژگان برای شرح روش های متنوع اختصاص می دهد . بدون چنین تلاش های یکپارچه، محقق در مورد مشروعیت سازمانی به تبدیل شدن به یک گروه کر صدای ناهنجار، متلاشی شدن گفتمان علمی، و اختلال جریان اطلاعات از نظریه پردازان تا متخصصان تهدید می کند.

کد:۹۸۱۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله مشروعیت مدیریت: روش های استراتژیک و نهادی

نظری بدهید

هفده − 8 =