توضیحات محصول

دانلود مقاله علامت دهی از طریق گزارش پاسخگویی شرکت

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۰۱۰۰ کلمه ۱۷ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۳۹ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

مجله حسابداری و اقتصاد

علامت دهی از طریق گزارش پاسخگویی شرکت

چکیده

ما با مدرک ثابت کردیم که هزینه های مسئولیت اجتماعی شرکت(سی.اس.آر)نه شکلی از نیکوکاری شرکت است و نه عملکرد مالی آتی را ارتقا می بخشند،اما شرکت ها به نسبت، زمانی که عملکرد مالی قدرتمندی را در آینده پیش بینی کنند،نسب به هزینه های فعالیت های سی.اس.آر متعهد می شوند.ما نشان دادیم که  رابطه مثبت علیتی بین هزینه های امور سی.اس.آر و عملکرد آتی شرکت با آن چیزی که در ادبیات این موضوع ادعا شده متفاوت است و اینکه گزارش پاسخگویی شرکت مسیر دیگری است که از طریق آن افراد خارجی می توانند به اطلاعات خصوصی افراد درونی درباره چشم اندازهای مالی آتی شرکت پی ببرند.

کلمات کلیدی:گزارش پاسخگویی شرکت،مسئولیت اجتماعی شرکت،افشای داوطلبانه،سیگنالینگ(علامت دهی)

مقدمه:

ما رابطه بین فعالیت های مسعولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد شرکت را بررسی کردیم.انگیزه برای رویکرد ما برپایه دو ملاحضه است ،اول وجود مباحث قابل توجه درباره مزیت های فعالیت های سی.اس.آر،و در حالی که برخی محققان از آنها که عرفا به عنوان “موفقیت با عملکرد مطلوب”یاد می شد حمایت می کردند……

Signaling through corporate accountability reporting

Thomas Lys, James P. Naughton n, Clare Wang

ABSTRACT

We document that corporate social responsibility (“CSR”) expenditures are not a form of corporate charity nor do they improve future financial performance. Rather, firms undertake CSR expenditures in the current period when they anticipate stronger future financial performance. We show that the causality of the positive association between CSR expenditures and future firm performance differs from what is claimed in the vast majority of the literature and that corporate accountability reporting is another channel through which outsiders may infer insiders’ private information about firms’ future financial prospects

Keywords:

Corporate accountability reporting

Corporate social responsibility

Voluntary disclosure

Signaling

کد:۹۸۱۸

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله علامت دهی از طریق گزارش پاسخگویی شرکت

نظری بدهید

1 × 2 =