توضیحات محصول

دانلود مقاله یک پاسخ برنامه­ ریزی خطی به مدل­های نوع لئونتیف

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۸۸۰ کلمه ۲۲ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۲۷ صفحه word فونت ۱۴ Lotus

یک پاسخ برنامه­ ریزی خطی به مدل­های نوع لئونتیف

هاروی ام. واگنر[۱]

موسسه تکنولوژی ماساچوست

  1. I. فرمولاسیون مدل کلی

در چند سال گذشته در مورد استفاده از ماتریس­های ورودی-خروجی، تحقیقات زیادی صورت گرفته است؛ کاربردها محدوده­ای از مدل­های رشد اقتصادی تا مدل­هایی از پویایی­های بین منطقه­ای جهت برآورد تغییرات ساختاری در اقتصاد را تشکیل می­دهند ]۶، ۷، ۱۲، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۲۴ و ۲۵[. این مقاله، فرمولاسیون کلی برنامه­ریزی خطی روابط نوع لئونتیف را شامل می­شود. ازآنجاییکه مدل­های ما برای یک شرکت منفرد مشابه با سیستم­های اقتصادی-ماکرو ایجاد شده است، نتایج ما برای انواع گسترده­ای از وضعیت­ها، کاربردی است.

فرض می­کنیم که برای هر دوره زمانی تحت بررسی t، ما یک ماتریس مربعی m بعدی از ضرائب جریان ورودی-خروجی داریم (I-A)، که ستون jام ماتریس A نشان­دهنده ورودی هریک از m صنایع مورد نیاز برای تولید یک واحد خروجی صنعت jام است و I نشان­دهنده ماتریش واحد یا همانی با مولفه­های ۱ در راستای قطر اصلی و صفر در هر جای دیگر می­باشد. همچنین ما یک ماتریس مربعی m بعدی B از ضرائب اصلی در دست داریم که ستون jام این ماتریس شامل اعداد غیرمنفی است که نشان­دهنده ورودی هر صنعت برای ایجاد یک واحد اضافی ظرفیت برای صنعت jام می­باشد. اگر m بزرگ و بنابراین مقدار تجمع در B کوچک باشد، ممکن است ردیف­های خاصی از B تماما از صفر تشکیل شده باشند (نشان­دهنده اینکه تعدادی از صنایع به مصرف فرآیند ساخت هیچ صنعتی نمی­رسند)؛ به این دلیل، نمی­توان فرض کرد که  وجود دارد.

A LINEAR PROGRAMMING SOLUTION TO DYNAMIC LEONTIEF TYPE MODELS*1

HARVEY M. WAGNERf

Massachusetts Institute of Technology

  1. Formulation of the General Model

Much research has been undertaken in the past several years on the uses of Leontief input-output matrices; applications have been made ranging from in­dustrial growth models to models of interregional dynamics to estimates of structural changes in the economy, [6, 7, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25]. This paper discusses a general linear programming formulation of Leontief type rela­tionships. Since we may construct models for a single firm analogous to Leontief macro-economic systems, our results are applicable to a wide variety of situations.

We assume that for any time period t under consideration, we have a standard m dimensional square matrix of input-output flow coefficients (7 — A), where the j-th column of A represents the inputs from each of m industries needed to produce a unit of the j-th industry’s output and I denotes a unit or identity matrix with one’s along the main diagonal and zeros elsewhere. We also have available an m dimensional square matrix B of capital coefficients, where the j-th column of B contains non-negative numbers representing the inputs from each industry needed to build an additional unit of capacity for the j-th industry. If m is large and therefore the amount of aggregation in B is small, certain rows of B may be composed entirely of zeros (indicating that some industries do not feed into any industry’s building process); for this reason B~x cannot be assumed to exist

کد:۹۸۳۲

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

یک پاسخ برنامه­ ریزی خطی به مدل­های نوع لئونتیف

نظری بدهید

نوزده − هفده =