توضیحات محصول

دانلود مقاله ریز RNAها در سرطان انسانی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۹۶۱ کلمه ۲۵ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۳ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

ریز RNAها در سرطان انسانی

تالیا ای. فرزی،جسیکا هوئل، پاول موروزف و توماس تاچل

موسسه پزشکی هوگز هاوارد، آزمایشگاه بیولوژی مولکولی RNA، دانشگاه راکفلر، نیویورک،,NY10065، USA

 

خلاصه

ریز RNAهای بالغ( miRNAها) مولکولهای تک رشته ای  هستند که از ۲۳-۲۰ نوکلئوتید دارازا داشته و نمایانی ژن در بسیاری از فرآیندهای مولکولی را کنترل می کنند.

این مولکولها به طور شاخص برگردان و پایداری Mrna ها را کاهش می دهند که شامل ژنهایی می شوند که فرآیندهای میانجی گرانه در پیدایش تومور مثل التهاب،تنظیم چرخه سلولی، واکنش به استرس،تمایز، آپوپتوز و هجوم.

هدف miRNA  آغاز از میان واکنشهای مخصوص جفت شدن بازها میان  انتهای و ( ناحیه بذری) از miRNA   و مکانهای کد گذاری شده و ناحیه های ترجمه نشده ((UTRS از Mrna ها می باشد. مکانهای هدف در UTR به به موثر بودن بی ثبات سازی mRNA ها منجر می شود. تا زمانی که  miRNA ها مکررا صدها  mRNA را نشانه می گیرند، مسیرهای تنظیم miRNA ها پیچیده می شوند. برای فراهم کردن بررسی اجمالی و مهم ایجاد بی نظمی miRNA  ها در سرطان، در ابتدا به بحث درباره روشهای مرسوم و قابل دسترس برای مطالعه نقش miRNA ها در سرطان و پس از آن سازمان ژنومی  miRNA ها، پیدایش زیست شناسی و مکانیسم تشخیص نشانه گیری ، بررسی اینکه چگونه این فرآیندها به پیدایش تومور منجر می شوند.

miRNA ها  نقش حیاتی در فرآیندهای پیدایش تومور و عبارت خاص بیماری آنها بازی می کنند، آنها پتانسیل اهداف درمانی و نشانگرهای جدید را در خود دارند.

 

لغات کلیدی

ریز RNAها ، سرطان، بی ثبات سازی  Mrna ، ، ژنومی، توالی عمیق، تنظیم ژن پس از نسخه برداری

microRNAs in Human Cancer

Thalia A. Farazi, Jessica I. Hoell, Pavel Morozov, and Thomas Tuschl

Howard Hughes Medical Institute, Laboratory of RNA Molecular Biology, The Rockefeller University, New York, NY, 10065, USA

Thomas Tuschl: [email protected]

Abstract

Mature microRNAs (miRNAs) are single-stranded RNA molecules of 20-23-nucleotide (nt) length that control gene expression in many cellular processes. These molecules typically reduce the translation and stability of mRNAs, including those of genes that mediate processes in tumorigenesis, such as inflammation, cell cycle regulation, stress response, differentiation, apoptosis, and invasion. miRNA targeting is initiated through specific base-pairing interactions between the 5′ end (“seed” region) of the miRNA and sites within coding and untranslated regions (UTRs) of mRNAs; target sites in the 3′ UTR lead to more effective mRNA destabilization. Since miRNAs frequently target hundreds of mRNAs, miRNA regulatory pathways are complex. To provide a critical overview of miRNA dysregulation in cancer, we first discuss the methods currently available for studying the role of miRNAs in cancer and then review miRNA genomic organization, biogenesis, and mechanism of target recognition, examining how these processes are altered in tumorigenesis. Given the critical role miRNAs play in tumorigenesis processes and their disease specific expression, they hold potential as therapeutic targets and novel biomarkers.

Keywords

microRNA; Cancer; mRNA destabilization; 3′ UTR; Genomics; Deep sequencing; Post-transcriptional gene regulation

کد:۹۸۴۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله ریز RNAها در سرطان انسانی

نظری بدهید

پنج + 18 =