توضیحات محصول

دانلود مقاله معماری و تقسیمات عملکردی یک گرانیک سیستم آی.تی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۶۰۱ کلمه ۱۰ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۱۳ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

معماری و تقسیمات عملکردی یک گرانیک سیستم آی.تی

مارسین سلزیونا

چکیده:این مقاله معماری نرم افزار و سخت افزار و تقسیمات عملکردی گرانیک سیستم

آی.تی را ارایه می دهد.بخش اول با استفاده از فناوری نرم افزاری مثل آ.اس.پی .نت،

دابلیو.اف.سی ،جی.آی.اس ،ای.اس.بی ،آر.دی.بی.ام.اس و ویدیو استریمینگ به توصیف

آنها می پردازد .بخش دوم تقسیمات عملکردی سیستم را تشریح می کند.بخش سوم

پلت فرم های ارتباطی بین سیستم آی.تی و یو.آ.وی را توصیف می کند و بخش چهارم

معماری سخت افزاری هدف را برای گرانیک سیستم ارایه می دهد.

 

کلمات کلیدی:معماری سیستم ،جی.آی.اس ،ویدیو استریمینگ

 

مقدمه:استفاده موثر و کارآمد از پلت فرم یا سکوی پرواز بدون سرنشین ،نیازمند توسعه

یک سیستم آی.تی(فناوری اطلاعات)است که جمع آوری ،پردازش و به تصویر کشیدن

داده های آن را میسر ساخته و باید پلت فرم را در هدف گیری و کنترل وضعیت سنسورها

نیز توانمند سازد.داده های گرفته شده از یک هدف پروازی باید بلافاصله به پایانه های

پرسنل ارایه داده و در پایگاه داده مرکزی بایگانی شود. این سیستم برای نیازهای این

چنینی این پروژه ساخته شده است که اجرای همه ی این وظایف و امور را میسر می سازد.

 

سیستم اطلاعاتی برای اهداف پروژه گرانیک ،در فناوری مایکروسافت.نت توسعه یافت که

در آن از المان هایی از جی.آی.اس ،ای.اس.بی ،ویدیو استریمینگ و راه کارهای مولفان

برای تبادل داده ها بین ماژول ها نیز مورد استفاده قرار گرفته است

Architecture and Functional Division of an IT System GRANICE

Marcin Sleziona

Abstract. This paper presents software and hardware architecture and functional division of IT system GRANICE. First part describes used software technology such as ASP.NET, WFC, GIS, ESB, RDBMS, Video Streaming. Second part de­scribes functional division of system. Third part describes communication platform between UAV and IT System. Fourth part presents proposed hardware architecture for system GRANICE.

Keywords: system architecture, GIS, video streaming.

کد:۹۸۶۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله معماری و تقسیمات عملکردی یک گرانیک سیستم آی.تی

نظری بدهید

14 − دو =