توضیحات محصول

(1 رای)5.00

دانلود مقاله رابطه بین کیفیت نامطلوب تغذیه و رفتاری ضداجتماعی در دوران کودکی؛یک تحلیل

اساسا آموزنده وپرمحتوا

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۶۰۰ کلمه ۸ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۲۱ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

مجله عدالت کیفری

رابطه بین کیفیت نامطلوب تغذیه و رفتاری ضداجتماعی در دوران کودکی؛یک تحلیل

اساسا آموزنده وپرمحتوا

چکیده

هدف:این تحقیق بررسی می کند که آیا رابطه بین کیفیت نامطلوب تغذیه و رفتار ضد

اجتماعی کودک نسبت به تاثیرات ژنتیکی و محیط مشترک جدی است.

روش:داده های برگرفته از تحقیق طولی اوایل کودکی؛بکارگیری همگروهی تولد که

شامل یک نمونه بزرگ نماینده از جامعه جفت های دوقلو است،استفاده از تحلیل دی فرایز

-فالکر برای آزمایش فرضیه های حاضر.

نتایج:نتایج نشان داد که بعد از پی بردن به تاثیر ژن ها و محیط مشترک ،کیفیت نامطلوب

تغذیه قبل از مدرسه ،میزان رفتار ضداجتماعی کودک را در دوران ابتدایی افزایش می دهد.

نتیجه گیری:رابطه بین کیفیت بد و نامطلوب تغذیه و مشکلات رفتاری بعد آن نسبت به

تاثیرات ژنتیکی و محیط مشترک جدی تر است،با رفتارهای تغذیه متفاوت بین دوقلوها،

می توان احتمال نسبی بروز رفتارهای ضداجتماعی آنها را پیش بینی کرد.

تحقیق از رهگذر اصول و قواعد چندگانه نشان داده است که فاکتورهای تغذیه در ارتباط

با جنبه های مختلف پیشرفت از جمله پیشرفت شناختی و رفتاری است.خوردن مواد غذایی

،ویتامین ها و مواد معدنی(فولیت ،روی،آهن، منیزیم ،اسیدهای چرب اشباع شده)کافی،

برای عملکرد بهتر مغز ضروری هستند ،در مقابل تغذیه نامطلوب باعث کاهش و تزلزل

عملکرد عصب روانشاختی و تقلیل نقش پذیری سیناپسی می شود.تحقیقات همچنین

نشان دادند که این کمبودها در عملکرد عصب روانشناختی می تواند خودکنترلی را

کاهش داده و ریسک رفتار نادرست و غلط را افزایش دهد.خلاصه اینکه تحقیقات نشان

داده اند که تغذیه نامطلوب در دوران کودکی ظاهرا برای کودکان مستعد ،باعث افزایش

پرخاشگری و رفتارهای ضداجتماعی مرتبط با آن می شود.

جرم شناسان با وجود این مباحث،توجه کمتری به رابطه بین فاکتورهای تغذیه و رفتار

ضداجتماعی دارند،بالاخص اینکه تا امروز تعداد کمی از تحقیقات جرم شناسی مرتبط با

این موضوع ، بررسی گسترده از این که آیا سوتغذیه شدید و یا مکمل های ویتامینی با

پیامدهای رفتاری رابطه دارند یا نه ،به عمل آورده اند ،هرچند که عدم وجود تحقیقات جرم

شناسی درباره رابطه الگوهای خاص تغذیه با رفتار ضداجتماعی،به شدت احساس می شود،

و شاید حتی مهم تر از آن ،تحقیقات مشاهده ای باید نقش اختلاط فامیلی و ژنیتیکی را

در رابطه بین تغذیه کودک و رفتار ضداجتماعی متعاقب بررسی کنند.این محدودیت زمانی

چشمگیر می شود که اختلاط فامیلی و ژنتیکی اندازگیری نشده در نظر گرفته شوند و

رابطه بین فاکتورهای تغذیه و رفتار ضد اجتماعی به عنوان یک محصول آماری مصنوعی

بروز کند. در پرتو این خلاها در این ادبیات،تحقیق کنونی از یک رویکرد آموزنده ژنتیکی و

درون خانواده ای استفاده می کند تا رابطه بین کیفیت نامطلوب تغذیه و رفتار ضداجتماعی

کودکی را مورد آزمایش و بررسی قرار دهد.

The link between poor quality nutrition and childhood antisocial behavior: A genetically informative analysis

Dylan B. Jackson

ABSTRACT

Purpose: The current study explores whether the association between poor quality nutrition and child antisocial behavior is robust to shared environmental and genetic influences.

Method: Data from the Early Childhood Longitudinal Study: Birth Cohort are employed, which includes a large, nationally representative sample of twin pairs. DeFries-Fulker (DF) analysis is used to test the current hypothe­sis.

Results: The results suggest that poor quality nutrition during preschool increases the extent of antisocial behav­ior during elementary school after the influence of genes and the shared environment are taken into account. Conclusions: The relationship between poor quality nutrition and subsequent behavioral problems is robust to shared environmental and genetic influences, with variation in eating behaviors between twins predicting their relative likelihood of exhibiting antisocial behavi

Keywords: Nutrition Childhood Antisocial behavior Genetics DeFries-Fulker analysis

کد:۹۹۲۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

رابطه بین کیفیت نامطلوب تغذیه و رفتاری ضداجتماعی در دوران کودکی

يك ديدگاه


نظری بدهید

19 + هشت =