توضیحات محصول

(1 رای)5.00

دانلود مقاله انتخاب و بررسی مواد برای لوله های مولد بخار در تأسیسات مولد بخار

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۱۸۰ کلمه ۸صفحه pdf 

تعداد صفحات فایل ترجمه : ۱۱ صفحه word فونت ۱۴ Arial

انتخاب و بررسی مواد برای لوله های مولد بخار در تأسیسات مولد بخار

چکیده

مسائل انتخاب مواد برای ساخت لوله مولد بخار درتأسیسات فن آوری تولید بخار برای جوشکاری، در این مقاله در نظر گرفته می شوند. مولد بخار، تأسیساتی کنترل شده، پیچیده، فعال از طریق انرژی تابشی است که دارای گردش آب های طبیعی درساختارفولادی معلق می باشد. براساس مقررات قانونی، جبران دوره ای خسارات مهم ترین اجزا، انجام می شوند. به همین دلیل است که چک کردن ویژگی های مکانیکی، برای مواد جدید بکاررفته برای جایگزینی وساخت و ساز نهایی، و نیز روندهای جبرانی، انجام شدند. اجزاءی که در حال استفاده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند، چون ویژگی های انها در طول زمان، تغییر می کند. چک کردن، شامل بررسی ویژگی های مواد قابل انبساط دراتاق و دماهای بالا، اندازه گیری سختی و تجزیه و تحلیل میکروساختارمواد، می شود. علاوه بر تست های آزمایشی، مدل سازی عددی و تجزیه و تحلیل حجم کار لوله های حمل و نقل مایع، انجام شد. به این طریق ، تثبیت شد که مواد، برای تولید لوله های مولد بخار، مناسب هستند

Selection and analysis of material for boiler pipes in a steam plant

Milan Djordjevića, Branislav HadzimaVukić Lazića, Dušan Arsića,*, Ružica R. Nikolića,b, Dragan Rakića, Srbislav Aleksandrovića,

Abstract

The problems of a material selection for making the boiler pipes in a responsible steam plant and the technology for their welding are considered in this paper. The boiler is screened, complex, radiating energetic plant, with the natural water circulation in the hanging steel structure. Based on the legal regulations, the mandatory periodic reparation of the most important components is performed. This is why the check of mechanical properties, for the used and new materials for eventual replacement and building-in was done, as well as the check of the prescribed reparation procedures. The components that were in exploitation were checked, since their properties change with time. Checking consisted of testing the tensile material properties at room and elevated temperatures, measurements of hardness and analysis of materials’ microstructures. Besides the experimental tests, the numerical modeling and analysis of the workload of the fluid transporting pipes was conducted. In that way it was established which material is optimal for manufacturing the boiler pipes.

Keywords: Screened steam boiler; low-carbon structural steel; seamless pipes; mechanical properties; welding.

کد:۱-۹۹۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

انتخاب و بررسی مواد برای لوله های مولد بخار در تأسیسات مولد بخار

يك ديدگاه


 1. عزیزی

  نقد مقاله


  5
  5

  واقعا فوق العادست
  با این قیمت یک مقاله علمی تونستم مطالعه کنم
  من قبلش دنبال ترجمه بودم که نزدیک ۲۰۰ هزار تومن برام تموم میشد
  سپاس از خدمات خوبتون

  152 of 306 people found this review helpful.

  Help other customers find the most helpful reviews

  Did you find this review helpful?
  بله خیر

نظری بدهید

1 × 1 =