توضیحات محصول

دانلود مقاله رشد کسب و کار توسط بازاریابی با رسانه‌های اجتماعی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۳۰۰ کلمه ۸صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۱۱ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

رشد کسب و کار توسط بازاریابی با رسانه‌های اجتماعی

چکیده: هنگام صحبت از بازاریابی محصولات و خدمات، می توان گفت که رسانه های اجتماعی شیوه‌ی رقابت در کسب و کار را تغییر داده اند. این صحنه‌ی آنلاین و جدید، راهی برای تعامل شخصیِ بیشتر در میان شرکت‌ها، نامزدها و مشتریانِ موجود ارائه کرده است که دیگر یک جهته نیست، بلکه یک فرومِ باز با پاسخ‌های فوری است. با توجه به قابلیت‌های دسترس بودن و قیمت‌های مناسب، حتی کسب و کارهای کوچک نیز می توانند طرح های بازاریابی خلاقانه‌ی خود را به اجرا بگذارند که هم دسترسی وسیع‌تری داشته و هم تاثیر بیشتری به ویژه بر برندینگ دارد. در این مقاله، نویسنده به بررسی شش عامل مستقل در بازاریابی رسانه های اجتماعی می پردازد که باعث رشدِ کسب و کار می شوند. هر یک از این عوامل به دقت مورد بحث و آنالیز قرار گرفته‌اند تا چگونگی تاثیرات مثبت آن‌ها بر کسب و کار مشخص شود.

کلید واژه ها: رسانه های اجتماعی، بازاریابی کم هزینه، رشد کسب و کار، دسترسى ، برندینگ، خرید و فروش.

Business Growth thru Social Media Marketing

AbeerAlharbie

College of Public and International Affairs, University of Bridgeport, Bridgeport, CT06604, USA

ABSTRACT: Social media has changed the name of the game for businesses when it comes to marketing their products and services. These new online platforms provide an avenue for a more personal interaction among companies, prospects and existing customers which is no longer one-directional but rather an open forum with immediate responses. With its accessibility and affordability, even small businesses can now execute marketing initiatives that has a wider reach and larger impact especially in branding. In this paper, the author explores six independent factors of social media marketing which results in business growth. Each factor is carefully discussed and analyzed in order to determine how it brings about a positive impact to the business.
KEYWORDS: Social media, low cost marketing, business growth, reach, branding, sales.

کد:۹۹۴۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله رشد کسب و کار توسط بازاریابی با رسانه‌های اجتماعی

نظری بدهید

پنج × 4 =