توضیحات محصول

دانلود مقاله تولیدیکپارچه وزمانبندی تحویل کار با محدودیت دردسترسی

تعداد کلمات فایل انگلیسی :۴۷۱۱ کلمه ۶ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۱۶ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

تولیدیکپارچه وزمانبندی تحویل کار با محدودیت دردسترسی

چکیده:

در این مقاله ما مشکلات زمانبندی که دو موضوعِ تولید و تحویل کار را بطور همزمان توسط محدودیت های دسترسی ماشین آلات در نظر می گیرد، مطالعه می کنیم. دو ماشین موازی وجود دارد که یکی از ماشین‌ها در طول یک دوره زمانی در دسترس نیست. فقط یک وسیله نقلیه برای ارائه‌ی کار در زمان حمل و نقل به یک مرکز توزیع در دسترس است. این وسیله به دلیل محدودیت گنجایشِ آن،فقط می‌تواند تعداد c کار را به صورت یک جا در یک محموله تحویل دهد. هدف مینیمم کردن زمانِ تحویل تمام کارها است. ما هر دو حالتِ قابل از سرگرفتن (resumable) و غیرقابلِ از سر گرفتن (nonresumable) را در نظر می گیریم.در هر حالت، یک الگوریتم تقریبی با بدترین نسبتِ حالت (worst case ratio) 2/3 پیشنهاد می شود.

Integrated production and job delivery scheduling with an availability constraint

Peihai Liu

, Xiwen Lu

ABSTRACT

In this paper we study the scheduling problem that considers both production and job delivery at the same time with machine availability considerations. There are two parallel machines, where one machine is not available during a time period. Only one vehicle is available to deliver jobs in a fixed transportation time to a distribution center. The vehicle can load at most c jobs as a delivery batch in one shipment due to the vehicle capacity constraint. The objective is to minimize the time by which all jobs are delivered. We consider both resumable and nonresumable cases. For each case, we propose an approximation algorithm with a worst case ratio of 3/2.

Keywords: Scheduling

Approximation algorithm Job delivery Availability

 

Article history:
Received 23 February 2015
Received in revised form
۴ September 2015
Accepted 3 March 2016
Available online 18 March 2016

کد:۱-۹۹۷۲

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله تولیدیکپارچه وزمانبندی تحویل کار با محدودیت دردسترسی

نظری بدهید

17 − پانزده =