توضیحات محصول

دانلود مقاله مدیریت و چالش های ابزاری در شبیه سازی عملکرد شبکه

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۹۳۴ کلمه ۸ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۱۳ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

مدیریت و چالش های ابزاری در شبیه سازی عملکرد شبکه

چکیده-شبیه سازی عملکرد شبکه (NFV) به منظور جلب توجه بسیار زیاد در هر دو صنعت سینما و دانشگاه دنبال می شود. با تجزیه عملکردهای شبکه ای (NFs) از تجهیزات فیزیکی بر روی آنهایی که اجرا می شوند، NFV به کاهش هزینه های سرمایه ای (CAPEX) و هزینه های عملیاتی (OPEX)، اجرا می شود تا شبکه هایی مقیاس پذیرتر و انعطاف پذیرتر ایجاد کند، و منجر به افزایشچابکی خدمات شود. با این حال، با وجود علاقه بی سابقه ای که بدست آمد، هنوز موانعی وجود دارند که باید بر آن غلبه شود قبل از اینکه بتوان در این واقعیت در استقرارهای صنعتی پیشرفت کرد، با فرض اینکه بر انتقال دستاوردهای پیش بینی بتوان دست یافت. در حالیکه با انجام این کار، چالش های مهم با شبکه و مدیریت عملکرد و ارکستراسیون ( MANO) مرتبط شود لازم است که به آنها رسیدگی شود. در این مقاله، ما NFV را معرفی می کنیم و بررسی کلی از چارچوب MANO می دهیم که توسط موسسه استاندارد مخابراتی (ETSI) پیشنهاد شده است. سپس ما محصولات و پروژه های فروشنده ای را بیان می کنیم که بر MANO تمرکز می کند، و ویژگی های آنها و ارتباط با چهارچوب را مورد بررسی قرار می دهد. در نهایت، ما چالش های MANO باز بعنوان فرصتهایی برای تحقیقات آینده مورد شناسایی قرار می دهیم.

کلمات کلیدی-تصویرسازی عملکرد شبکه، محاسبات ابری، شبکه تعریف کننده نرم افزار، مدیریت، ارکستراسیون.

Management and Orchestration Challenges in Network Function Virtualization

Rashid Mijumbi, Joan Serrat, Juan-Luis Gorricho, Steven Latre, Marinos Charalambides and Diego Lopez

 

Abstract—Network Function Virtualization (NFV) continues to draw immense attention from researchers in both industry and academia. By decoupling Network Functions (NFs) from the physical equipment on which they run, NFV promises to reduce Capital Expenses (CAPEX) and Operating Expenses (OPEX), make networks more scalable and flexible, and lead to increased service agility. However, despite the unprecedented interest it has gained, there are still obstacles that must be overcome before NFV can advance to reality in industrial deployments, let alone delivering on the anticipated gains. While doing so, important challenges associated with network and function Management and Orchestration (MANO) need to be addressed. In this article, we introduce NFV and give an overview of the MANO framework that has been proposed by the European Telecommunications Standards Institute (ETSI). We then present representative projects and vendor products that focus on MANO, and discuss their features and relationship with the framework. Finally, we identify open MANO challenges as well as opportunities for future research.

Index Terms—Network function virtualization, cloud comput­ing, software defined networking, management, orchestration

کد:۹۹۷۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

رمز:www.downloadmaghaleh.com

مدیریت و چالش های ابزاری در شبیه سازی عملکرد شبکه

نظری بدهید

10 − 9 =