توضیحات محصول

دانلود مقاله جوشکاری نقطه‌ای اولتراسونیکِ آلیاژ منیزیم به آلیاژ تیتانیوم

تعداد کلمات فایل انگلیسی :۳۱۲۲ کلمه ۵ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : ۱۰ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

جوشکاری نقطه‌ای اولتراسونیکِ آلیاژ منیزیم به آلیاژ تیتانیوم

چکیده:

این تحقیق اتصال میان آلیاژ های مختلف (آلیاژ منیزیم و آلیاژ تیتانیوم) را با استفاده از جوشکاری نقطه‌ای اولتراسونیک نشان می دهد. آزمون برشِ کششی (tensile shear) نشان می دهد که قدرت اتصال با انرژی ورودی افزایش می یابد. شکست در آلیاژ منیزیم شروع شده و قدرت بالای اتصال در سطحِ اشتراکِ جوش را نشان می دهد. در سطحِ اشتراک و در سمت آلیاژ منیزیم، مرز دانه‌ی پالایش شده (Banded grain-refinement) یافت شد که البته نه لایه انتقال (transition layer) و نه لایه ترکیب میان فلزی (inter-metallic compound layer) شناسایی شد. دمای سطحی، از محدوده‌ی دمایِ مایع‌شدنِ آلیاژ منیزیم بیشتر شد. آلومینیوم رسوب‌شده از آلیاژ منیزیم در فاز مایع، نقش پل زدن در جوشکاری اولتراسونیکِ آلیاژ منیزیم به آلیاژ تیتانیوم را بازی می کند.

Ultrasonic spot welding of magnesium alloy to titanium alloy

Daxin Ren a,b, Kunmin Zhao ac‘*, Min Pan a, Ying Chang a, Song Gang b, Dewang Zhaod

ABSTRACT

This research explores the joining between dissimilar alloys (magnesium alloy and titanium alloy) by ultrasonic spot welding. The tensile shear test shows that the joint strength increases with energy input. The fracture initi­ates inside magnesium alloy, indicating a high joining strength at the weld interface. Banded grain-refinement is found at the interface on the magnesium alloy side, neither transition layer nor inter-metallic compound layer is identified though. The interfacial temperature exceeds the temperature range for liquefying magnesium alloy. The precipitated aluminum from the liquid-phase magnesium alloy plays a bridging role in ultrasonic welding of magnesium alloy to titanium alloy

Keywords: Magnesium alloy Titanium alloy Ultrasonic welding

کد:۹۹۸۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

رمز :www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله جوشکاری نقطه‌ای اولتراسونیکِ آلیاژ منیزیم به آلیاژ تیتانیوم

 

 

 

 

 

نظری بدهید

9 − دو =