توضیحات محصول

دانلود مقاله تصاویر شکست پلیمر مذاب

تعداد کلمات فایل اصلی :۱۲۵۴۰ کلمه ۵۰ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : ۳۱ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

– تصاویر شکست پلیمر مذاب

 

شکست ذوب پلیمر یک تجربه بصری از بی نظمیهای اکسترود است. نوشتن کتاب در زمینه شکست ذوب پلیمر بدون توضیح دادن شکلها و فرمهای ممکن حاصل از بی نظمی اکسترود که به طور واضح در فرایند پردازش پلیمر قابل مشاهده است، کامل نمیباشد. انفصال پلیمر مذاب یک رشته اکسترود تنها یا فیبرها، فیلمهای دمیده لوله ای، فیلمهای قالب نازک یا صفحه های ضخیمتر، پروفایلها، parisons، لوله ها یا تیوبها جهت بروز عیب و نقصها تحت شرایط خاص پردازش ….. هستند. این عیوب همان انحراف از اکسترود صاف، صیقلی و متقارن است.در عملیات انفصال mold-filling ، این عیوب فقط در قسمت جامد نهایی قابل مشاهده است. به عنوان مثال فسمتهای injection-moldedممکن است عیوبی را نشان دهند که منعکس کننده اکسترودهای پلیمر مذابی باشند که توسط قالبخای غیر هموژنیزه پر شده باشند. فرمهای دیگر پردازش پلیمر مانند calendaring ، فشرده سازی و مدل چرخشی ممکن است به ترتیب باعث تحریک فیلم، ورقه و عیوب موضعی شود. به طور مشابه، تکنیکهای پردازش ثانویه مانند thermoforming و لایه لایه سازی ممکن است منجر به عیوب موضعی شود که غالبآ شبیه و همراه با شکست پلیمر مذاب میباشد. اگرچه منشا این عیوب موضعی معمولآ پردازشهای نامناسب فیزیکی و مکانیکی میباشد.در برخی از موارد شکست پلیمر مذاب میتواند یک عامل توزیع کننده باشد. اینکه شکست پلیمر مذاب دقیقآ چیست و چگونه به وجود می آید و نحوه جلوگیری از بروز آن در بخشهای ۵ تا ۱۰ توضیح داده شده است. اما، قبل از ورود به قسمت علم و تکنولوژِیاجازه دهید نکاهی به شکست پلیمر مذاب داشته باشیم. تصاویر پایین تنوع شگفت انگیزی از اکسترودهای منحرف شده پلیمر مذاب را نشان میدهد.با این حال، این تصاویر فقط بیانگر این هستند کهذوب پلیمر تحت تاثیر کار در یسیتم باز چگونه میتواند از طریق self-organize باعث تشکیل توپولوژیهای جدید گردد.

۱   Polymer Melt Fracture Pictures

Polymer melt fracture is a visual experience on extrudate distortions. .A book on polymer melt fracture is not complete without illustrating some of the many pos­sible shapes and forms of distorted extrudates directly observable during polymer processing. .Polymer melt extrusion of single extrudate strands or fibers, tubular blown films, thin cast films or thicker sheets, profiles, parisons, .pipes, .or tubes are prone to show visible defects under particular processing conditions. .The defects are any deviation from a smooth, .glossy, .regular extrudate. .In mold-filling extru­sion operations, .the defects may only become observable on the final solid part. For instance, .injection-molded parts may show defects that reflect a polymer melt extrudate filling a mold inhomogeneously. .Other forms of polymer processing such as calendering, .compression, .and rotational molding may induce, .respec­tively, film, sheet, .and part defects. .Similarly, .secondary processing techniques like thermoforming and lamination may give rise to part defects often resembling and associated with polymer melt fracture. .The origin of these latter types of part defects, .however, .is often a confounded consequence of physical and mechani­cal processes. .For some, .polymer melt fracture could be one of the contributing factors.

What polymer melt fracture is precisely, .how it comes about, .and how it may be avoided is explored and explained in Chapters 5 to 10. .But, .before getting into the science and technology, .let us have a look at intentionally created polymer melt fracture. .The illustrations below show an amazing variety of distorted polymer melt extrudates. .Even so, .it is not intended to be exhaustive but merely illustrative of how polymer melts can “self-organize” to form new topologies under the influence of work in an “open system.”

کد:۹۹۹۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

 

 

 

 

نظری بدهید

3 × دو =