توضیحات محصول

دانلود مقاله سرمایه گذاری از طریق شرکت های عرضه کننده اوراق بهادار و نوآوری در شرکت ها

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۲۰۰۰ کلمه ۱۸ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۳۵ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

سرمایه گذاری از طریق شرکت های عرضه کننده اوراق بهادار و نوآوری در شرکت ها

چکیده

این مقاله به بررسی سرمایه گذاری تحت شرایط خاص در شرکت های بزرگ سرمایه گذاری موسوم به(CVC) می پردازد و عوامل موثر در این سرمایه گذاری و روابطی که عملکرد سرمایه گذاری و نوآوری در شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد را مورد بررسی قرار می دهد. ما برای بررسی از این موضوع سعی نموده ایم از سوالات باز که در طی مدت طولانی به انجام رسیده است شرکت های سرمایه گذاری بزرگ را مورد مطالعه قرار دهیم و به طور خاص میزان فروش اوراق بهادار و سرمایه گذاری ها از این طریق را بررسی کنیم و در این راه ۴۰ مورد از ارتباطات راه دور این شرکت ها و تولید کنندگان آن را مورد بررسی قرار داده ایم. پس از بررسی ها ما به یک مدل U شکل وارونه از فرایند سرمایه گذاری ها در این شرکت ها دست پیدا کرده ایم. ما همچنین دریافته ایم تنوع فروش و تولیدات در یک شرکت بستگی به عمق دانش و میزان منابع موجود در دسترس در کارها دارد. این نتیجه گیری ها، به ما می آموزد که در فرایند یادگیری سازمانی، در شرکت های بزرگ، بایستی عمق و وسعت دانش را افزایش داد و سعی نمود از طریق ایجاد نوآوری ها در شرکت ها تعاملی میان سرمایه گذاران خارجی نیز ایجاد نمود و همکاری ها و مشارکت ها را در این زمینه افزایش دارد.

 

Corporate venture capital portfolios and
firm innovation
Anu Wadhwa
a,
,CoreyPhelps
b,1
,SureshKotha
c,2
a
Imperial College, Imperial College Business School, London, South Kensington, London SW7 2AZ, United Kingdom
b
Desautels Faculty of Management, McGill University, Montreal, Canada
c
Foster School of Business, University of Washington, Seattle, WA 98185, USA
abstract
This study examines the conditions under which portfolios of corporate venture capital (CVC)
relationships influence corporate investor innovation performance. We investigate this question
using longitudinal data on CVC investment portfolios of 40 telecommunications equipment
manufacturers. We find an inverted U-shaped effect of portfolio diversity on corporate investor
innovation performance. We also find that the effect of diversity depends on the depth of know
edge resources available in the portfolio. These results contribute to the interorganizational learning, corporate venture capital and open innovation literatures by showing how the breadth and
depth of knowledge resources available in a portfolio of external partnerships with young ventures
interact to influence firm innovation
Keywords:
Exploratory innovation
Interorganizational portfolios
Corporate venture capita
کد:۱۰۲۸۸
دانلود رایگان فایل انگلیسی:
رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com
دانلود مقاله سرمایه گذاری از طریق شرکت های عرضه کننده اوراق بهادار و نوآوری در شرکت ها

 

نظری بدهید

20 + 15 =